KLM probeert vooral verlies te beperken

KLM is na twee winstgevende jaren weer in de rode cijfers beland. De concurrentie in de luchtvaart, lagere vervoerscijfers en de staking bij partner Northwest zorgen voor de pijn. Toch zijn er de nodige reservepotjes voorhanden.

KLM heeft voor de laatste drie maanden van het boekjaar een niet alledaagse ambitie: het verlies beperken tot maximaal 140 miljoen gulden. Wanneer het kwartaalverlies hoger uitvalt voldoet het concern niet meer aan de eigen (bijgestelde) prognoses en die situatie zal het bedrijf ten koste van alles willen voorkomen.

Volgens financieel analist Richard Brakenhoff van effectenbank Kempen zullen de nog aanwezige voorzieningen een handje helpen om het verlies te beperken. Ook in het nu afgeronde derde kwartaal, dat een verlies opleverde van 29 miljoen gulden, is ruim 50 miljoen gulden aan de beschikbare potjes onttrokken. Eerder heeft KLM zowel geld voor het millenniumprobleem als voor herstructurering opzijgezet.

,,Ik kan me niet voorstellen dat zij zonder gebruik van die voorzieningen het verlies kunnen beperken tot 140 miljoen'', aldus Brakenhoff. Het vierde kwartaal is traditioneel het slechtste bij KLM. ,,Een jaar geleden werd zonder de incidentele meevallers een verlies geboekt van 96 miljoen gulden. Maar nu gaat het nog slechter en dat zie je ook bij de andere maatschappijen.'' In totaal beschikt KLM nog over 1 miljard gulden aan voorzieningen.

KLM noemde gisteren bij de bekendmaking van de kwartaalcijfers de tegenvallende groei in de luchtvaart, de financiële crisis in Azië en de naijleffecten van de stakingen bij partner Northwest als oorzaken van het verlies. Ook de negatieve ontwikkelingen in Latijns Amerika zijn in de kwartaalcijfers te zien: het vervoer in die regio daalde met 8 procent.

Het bedrijfsresultaat over het derde kwartaal daalde van 118 miljoen tot 22 miljoen gulden. Het resultaat zou nog 18 miljoen gulden hoger zijn geweest wanneer de winst van dochter Martinair zou worden meegerekend, maar juist gisteren kreeg KLM te horen dat de Europese Commissie niet akkoord gaat met de volledige overname van de chartermaatschappij.

Voor het gehele boekjaar, dat tot april loopt, gaat KLM uit van een winst van 6,50 tot 7 gulden per aandeel, wat overeenkomt met een nettowinst van circa 400 miljoen gulden. Het verlies in het vierde kwartaal komt daarmee op 110 tot maximaal 140 miljoen.

Het vervoer van vracht daalde van oktober tot en met december met 2 procent, maar door een stijging bij het passagiersvervoer bleef het totale vervoer gelijk. Wel steeg de ingezette vliegtuigcapaciteit met 3 procent, wat duidt op een lagere bezettingsgraad (van 77 naar 75 procent). In grote lijnen laat de concurrentie een gelijke ontwikkeling zien, maar KLM constateert zelf dat de groei in passagiersvervoer bij de maatschappij `wezenlijk lager' ligt dan bij de belangrijkste concurrenten.

De slag met de andere luchtvaartmaatschappijen komt vooral tot uiting op de lijnen richting de Verenigde Staten. Voor een deel is dat het gevolg van de staking bij partner Northwest Airlines vorig jaar. In september legden piloten voor twee weken het werk neer, wat ook in de daaropvolgende maanden gevolgen had. Zo werden 13 procent minder passagiers naar Detroit vervoerd en 11 procent minder naar Atlanta. Ook de financiële crisis in Azië speelde in het `Noord-Atlantische vervoer' een negatieve rol: veel maatschappijen verlegden een deel van hun capaciteit van het Verre Oosten naar Amerika.

Financieel analist Gert Jochems van NIB Securities verwacht dat een verlies van 110 tot 140 miljoen in het vierde kwartaal haalbaar is. ,,De marge die de KLM heeft genomen lijkt me vrij ruim. Er zijn zeker negatieve factoren, zoals de toenemende concurrentie, maar er zijn ook wat meevallers. Het vrachtvervoer heeft in december en januari weer een lichte stijging laten zien en verder zijn landingsrechten goedkoper geworden.''