Informeel akkoord over politie-CAO

De politiebonden en minister Peper (Binnenlandse Zaken) hebben een informeel akkoord bereikt over de politie-CAO. Vanmiddag moest het akkoord nog in formele onderhandelingen bekrachtigd worden.

Onderdeel van het akkoord is dat Peper alsnog de omstreden 35 miljoen gulden zal bijpassen. Partijen zijn een constructie overeengekomen waarbij de lonen in de schalen zeven en acht alsnog naar beneden bijgesteld worden. Ter compensatie wordt een zogenoemde flexibiliseringstoeslag toegevoegd, zodat het feitelijke salaris gelijk blijft aan de afgesproken bedragen.

Gisteren en vanmorgen is hier informeel overleg over geweest tussen de bonden, de korpschefs en -beheerders en politiewerkgever Peper. Vooral het overleg tussen korpsbeheerder Deetman, korpschef Lutken en de minister, gisteren, heeft de doorslag gegeven, melden bronnen. ,,Het is voor 95 procent zeker dat ze er vanmiddag uitkomen'', aldus één van de betrokkenen.

Vanmorgen is het Kabinet in een gelegenheidsformatie bijeengekomen om het te sluiten akkoord te bespreken. De aanwezigen, minister-president Kok, Hermans (Onderwijs) en Zalm (Financiën) steunen Peper in zijn oplossing, zo melden ingewijden. In het overleg met de bonden, dat bij het ter perse gaan van deze krant om 13.00 uur nog bezig was, wordt de uiteindelijk technische uitwerking van de nieuwe afspraken vastgelegd. Daaruit volgt dat de bewindsman waarschijnlijk vanmiddag nog zijn handtekening zal zetten onder het eerder bereikte akkoord.

Op die dag was na 18 uur onderhandelen al overeenstemming over de CAO bereikt. Na elf dagen trok het ministerie van Binnenlandse Zaken echter de handen van de CAO af omdat er binnen de loonschalen zeven en acht stijgingen van soms 6,2 procent bleken te zitten. Als alles teruggedraaid zou worden naar de bedoelde 2,66 procent loonsverhoging zou dat 35 miljoen schelen, zo bleek. De bonden dreigden vervolgens met acties en een kort geding (ACP). Deze zijn na het vandaag bereikte akkoord van de baan.

Het was Peper, zo blijkt nu, niet om de 35 miljoen te doen. Op een begroting van Binnenlandse Zaken van ruim zeven miljard gulden is een dergelijk bedrag volgens bronnen rond het kabinet ,,altijd wel ergens te vinden''. Peper heeft minister Zalm vanmorgen toegezegd dat hij de 35 miljoen uit zijn eigen begroting zal halen. Bonden en koprsbeheerders blijken bereid zelf ook wat toe te geven.

Het probleem rond de aanvankelijk afgesloten CAO bestond dan ook uit de beeldvorming die was ontstaan rond de ruim 6 procent loonsverhoging. Dit conflicteerde niet alleen met eerdere uitspraken van premier Kok, die overheid en bedrijfsleven opriep de lonen beheerst te laten stijgen met bij voorkeur zo'n 2 procent, ook had de politie-CAO een negatief effect op de veel grotere CAO die Hermans met de onderwijsbonden trachtte te sluiten. Omgerekend naar full-timers, is de onderwijssector ruim zes keer zo groot, een extra kostenpost van een kwart miljard.