Gebrek aan touringcar-chauffeurs

De Nederlandse touringcarbedrijven hebben veel nieuwe chauffeurs nodig wegens vergrijzing van het huidige personeelsbestand. De instroom blijft echter achter bij de behoefte. In de branche werken nu ongeveer 10.000 mensen, van wie een groot aantal chauffeur is. Om het chauffeursbestand op peil te houden zijn jaarlijks 400 tot 500 nieuwe chauffeurs nodig, zo becijfert mr. J. Stokman, secretaris van de branchevereniging KNV Busvervoer Nederland. De sector heeft te lijden onder de krappe arbeidsmarkt, aldus Stokman. Bovendien geldt voor het rijbewijs een minimumleeftijd van 21 jaar. ,,Dat betekent dat het moeilijk is een directe aansluiting op de school te hebben. De meeste schoolverlaters zijn nog te jong.'' (ANP)