`Friese politiekorps leek wel een slagveld'

Het Friese politiekorps is te vergelijken met ,,een slagveld met slachtoffers en gewonden. Of alle gewonden kans op volledig herstel hebben, is nog maar de vraag''. Dit zei waarnemend korpschef L. Diepenhorst gisteren bij de installatie van de nieuwe korpschef F. Wagenaar (50). Volgens Diepenhorst kent de afgelopen strijd ,,veel verliezers en weinig winnaars''.

De Friese politie kampt met de nasleep van twee grote reorganisaties in korte tijd, waardoor veel onvrede en onrust op de werkvloer is ontstaan en het vertrouwen in de politietop tanende was.

Vorig jaar stapte korpschef P. van Brakel op. De gisteren geïnstalleerde korpschef Wagenaar deed een persoonlijk beroep op de tientallen Friese agenten die zich afgelopen weken ziek meldden, om het werk te hervatten. Uit onvrede over een slecht functionerende chef meldde zich de afgelopen weken in het district Noord-Oost-Friesland dertig van de negentig agenten ziek. Wagenaar, afkomstig van het korps Amsterdam-Amstelland, beklemtoonde dat ,,iedereen in het korps onmisbaar'' is. ,,Wanneer u zich weer in staat voelt om te gaan werken: kom dan, want ik heb u nodig.'' Wagenaar wil het ziekteverzuim in het korps terugdringen. Hij gaat de komende dagen alle zieke politiemensen persoonlijk opbellen om zich voor te voorstellen en hun te vragen weer aan de slag te gaan. Wagenaar: ,,Mensen moeten het gevoel hebben dat ze een baas hebben die hen belangrijk vindt en aandacht voor ze heeft.''

De verwachtingen binnen het korps over Wagenaar, die ervaring heeft met reorganisaties, zijn hooggespannen. Hij moet zorgen voor eenheid binnen de korpsleiding en hij moet de organisatie met 1.200 medewerkers weer zelfvertrouwen geven.

Voorzitter R.O. Bouma van de ondernemingsraad had felle kritiek op het regionaal college, de burgemeesters van de 31 Friese gemeenten. De eerste reorganisatie, waarbij de vier districten plaats maakten voor zes eenheden, zou alleen zijn ingesteld omdat ,,burgemeesters niet met elkaar door één deur konden''.

Ook had hij kritiek op burgemeesters die wel 24 uur per etmaal politietoezicht eisen, maar daar geen evenredige politiecapaciteit tegenover wensen te stellen.