Dijkstal wijst voorstel Dupuis af

VVD-leider Dijkstal vindt de suggestie van het toekomstig Eerste-Kamerlid H. Dupuis (VVD) om Nederland enkele maanden op slot te doen voor asielzoekers ,,technisch onuitvoerbaar''. Dijkstal erkent dat het tijd is orde op zaken te stellen bij het asielbeleid. Hij wijst er echter op dat het dichtgooien van de grenzen in strijd is met het Vluchtelingenverdrag. Dijkstal voelt meer voor de mogelijkheid om op basis van ambtsberichten groepen asielzoekers uit bepaalde landen aan de grens te kunnen weigeren. Individuele toetsing van asielverzoeken, die voor veel vertraging zorgt, zou dan in sommige gevallen niet meer nodig zijn.