CDA stemt tegen opheffing bordeelverbod

De CDA-fractie in de Tweede Kamer heeft gisteren toch tegen de opheffing van het bordeelverbod gestemd. Het CDA had eerder laten doorschemeren niet tegen het wetsvoorstel van minister Korthals (Justitie) te stemmen. De fractie heeft immers geen principiële bezwaren tegen het legaliseren van bordelen, maar wil dat gemeenten de mogelijkheid houden om bordelen binnen hun grenzen te weren. Een wijzigingsvoorstel van deze strekking van het Kamerlid Biesheuvel werd gisteren door een meerderheid afgewezen. Het wetsvoorstel kreeg steun van een ruime meerderheid van de Kamer.