Cabaretier Rick Dros verzandt in z'n grappen

Hij is ,,al zes jaar lang een veelbelovend jong talent,'' zegt de cabaretier Rick Lorenzo Dros in zijn nieuwe soloprogramma. In die opmerking klinken zelfspot en zelfbeklag door - en ik weet niet precies welke van die twee de overhand heeft, te meer omdat het niet de enige keer is dat hij naar zijn bescheiden status verwijst. Elders in zijn optreden oppert hij zelfs dat een poppetjestekenaar nu eenmaal wordt geacht poppetjes te tekenen, en geen gitaar te pakken om liedjes te zingen op een podium. Het zit hem blijkbaar hoger dan goed is voor zijn voorstelling.

Als ex-cartoonist maakte Dros in 1995 het amusante programma Doondoe, waarop in 1997 een nogal cryptisch tweede volgde dat zonder veel weerklank bleef. In zijn derde, We zijn de Everly Brothers niet, doet hij zich voor als een ietwat verongelijkte man van 39, die niet meer het élan heeft zich te verheffen van de bank waarin hij hangt en in een mooi opgebouwd verhaaltje zijn voorland schetst: als vut-gerechtigde buurman die zijn dagen doodt met handelingen die in doffe regelmaat terugkeren. Enig soelaas blijkt hij vooral te vinden in welluidende liedjes bij de gitaar, met licht absurde wendingen en een poëtische inslag.

Maar hoewel hij intussen voldoende flair heeft gekregen om ogenschijnlijk ontspannen te reageren op publieksreacties, is Rick Lorenzo Dros nog steeds niet de man die als vanzelfsprekend cabaretier is geworden. Zijn verhalen komen te vaak nergens vandaan, en treffen vervolgens een onduidelijk doel. Een nummer over het belang van het maken van een goede indruk ± kennelijk geïnspireerd door het uitblijven van een doorslaand succes ± verzandt in zwakke grapjes. En na de pauze zingt hij zomaar vijf liedjes achter elkaar, zonder enige samenhang, en na een korte inleiding zelfs nog een zesde. Dat is niet de manier waarop een jong talent eindelijk die belofte waar kan maken.

Voorstelling: We zijn de Everly Brothers niet, door Rick Lorenzo Dros. Gezien: 2/2 in Klein Bellevue, Amsterdam. Aldaar t/m 6/2; tournee t/m 24/4. Inl. (050) 313 19 88.

    • Henk van Gelder