Bouw windmolens Friesland ligt stil

In Friesland zullen de komende anderhalf jaar zeker geen windmolens worden gebouwd, omdat de provinciale staten het niet eens zijn over het nieuwe windenergiebeleid. Volgens het huidige beleid mogen er geen turbines bijgebouwd worden. Daardoor kan de provincie de afspraak met het Rijk om in het jaar 2000 200 megawatt (Mw) aan windenergie te leveren, niet nakomen.

De Friese problemen zijn een tegenslag voor het ministerie van Economische Zaken. In het jaar 2000 zou er voor 1000 Mw aan windvermogen moeten staan. Op dit moment stokt de teller op 380 Mw en komt er jaarlijks met moeite 50 Mw bij. Via een informatiecampagne probeert de overheid lokale weerstanden weg te nemen. Het ministerie stelt dat het gaat bekijken of het de provincie toch aan de gemaakte afspraak kan houden. (ANP)