Artikel over liefde leidt tot verbod Iraans blad

De Iraanse justitie heeft het tweemaandelijks uitkomende politiek/literaire blad Adineh verboden wegens ,,aantasting van de zedelijkheid'', zo meldt vandaag het officiële persbureau IRNA.

Het blad, dat in liberale kringen wordt gelezen, had recentelijk een serie artikelen gepubliceerd over vrije liefde tussen mannen en vrouwen, en daarin gesproken van een gebrek aan levensvreugde in de Iraanse maatschappij. In een van de artikelen stond dat ,,vreugde en plezier niet meer worden geaccepteerd in de religieuze Iraanse maatschappij waar zelfs de lach een zonde is geworden''. Het blad is in het verleden herhaaldelijk gekritiseerd door conservatieve woordvoerders, die het als seculier en zelfs als anti-islamitisch brandmerkten.

Het verbod van Adineh door de conservatieve rechterlijke macht komt twee dagen na de bekendwording van het aftreden van onderminister van Islamitische Leiding Ahmad Bouqani, een naaste medestander van president Khatami. Het ministerie van Islamitische Leiding gaat onder andere over de pers. Bourqani, die veel kritiek van conservatieven te verduren had, liet doorschemeren dat zijn vertrek daarmee te maken had. Daarnaast zouden er echter meningsverschillen zijn met de minister van Islamitische leiding, Ataollah Mohajerani. Bourqani vergeleek gisteren zijn tijd als onderminister met de strijd van een guerrillastrijder ,,die zes maanden of meer heeft gevochten en is gedood''. (AFP)