Vergeer weg uit hoofdredactie AD

Adjuct-hoofdredacteur W. Vergeer van het Algemeen Dagblad is uit zijn functie ontheven. In een schriftelijke verklaring aan de redactie heeft hoofdredacteur P. van Dijk vanmorgen laten weten dat hij vorige week het vertrouwen in Vergeer heeft opgezegd. Binnen de hoofdredactie is een ,,onwerkbare situatie'' ontstaan, aldus Van Dijk. Hij zou de verklaring vanmiddag toelichten aan de redactie.

Vergeer heeft inmiddels een advocaat in de arm genomen om het besluit aan te vechten. Volgens de hoofdredactie staat het vertrek van Vergeer los van het conflict over het financiële risico van het kleurenmagazine dat het Algemeen Dagblad in september uitbrengt. Binnen de hoofdredactie ontstond ruim een half jaar geleden onenigheid over de vraag of die risico's ten laste van het redactiebudget mochten komen.

Dat conflict leidde toen al tot het vertrek van adjuct-hoofdredacteur R. Kooistra. Vorige week liet de directie van uitgever PCM (onder meer Algemeen Dagblad, de Volkskrant en NRC Handelsblad) echter weten eventuele verliezen te zullen dragen.

Betrokkenen zien het gedwongen vertrek als het gevolg van een vertrouwensbreuk tussen hoofdredacteur Van Dijk en Vergeer, die de onderlinge verhoudingen binnen de hoofdredactie al meer dan een jaar onder druk zet. Naar verluidt was het vertrek van Vergeer een half jaar geleden al onvermijdelijk, maar werd een gelijktijdig vertrek met Kooistra niet opportuun gevonden. De hoofdredactie betreurde vanmorgen dat het vertrek van Vergeer uit de hoofdredactie is uitgelekt voordat de redactie formeel op de hoogte is gebracht.