Stekelenburg: er was geld genoeg

Minister Peper (Binnenlandse Zaken) claimt ten onrechte dat hij geen geld heeft om de extra 35 miljoen gulden voor de politie-CAO te betalen. Bij de onderhandelingen op 16 januari bleek dat de nu als te hoog beschouwde loonstijgingen binnen gestelde financiële grenzen vielen.

Die conclusie trekken werkgeversonderhandelaar J. Stekelenburg en werknemersvertegenwoordiger H. van Duijn over de wijze waarop de onderhandelingen over de politie-CAO zijn gevoerd. Volgens Stekelenburg bleek na contact op 16 januari met waarnemend minister Van Boxtel (Peper was afwezig) dat nog ruimschoots financiële ruimte bestond voor de looneisen van de politiebonden. ,,Er was op papier zelfs nog ruimte over'', aldus Stekelenburg vandaag in een interview met deze krant. Volgens voorzitter Van Duijn van de politiebond NPB is er maar één mogelijke verklaring voor het feit dat bij de onderhandelingen niet en elf dagen later wel bleek dat de CAO 35 miljoen te duur zou uitvallen. ,,Toen de onderwijsbonden begin vorige week stennis begonnen te schoppen over de hoge politielonen, heeft het kabinet het mandaat alsnog aangepast. Ik vind het anders onbegrijpelijk dat zowel de rekenaars van Binnenlandse Zaken als die van Financiën exact dezelfde rekenfout hebben gemaakt'', aldus Van Duijn. De ambtenaar die namens het ministerie van Financiën bij de onderhandelingen aanwezig is geweest, R.A. Noordsij, ontkent dat na 16 januari de financiële ruimte is verkleind. Hij zegt met andere cijfers gerekend te hebben dan de salarisbedragen die Stekelenburg en Van Duijn blijkens de notulen zijn overeengekomen. Noordsij zegt zich niet te kunnen herinneren dat concrete salarissen zijn genoemd. ,,We hebben nu kunnen vaststellen dat wat er is toegezegd niet binnen het mandaat past.''

Volgens Stekelenburg gaat er een precedent uit van de politie-CAO en is als eerste bepalend voor de CAO's van bijna 800.000 ambtenaren die in de komende maanden bij onder andere de rijksoverheid en defensie moeten worden afgesloten. Elke extra procent loonstijging kost 600 miljoen gulden meer. De politiebond ACP gaat in kort geding eisen dat minister Peper het akkoord alsnog tekent. Morgen hebben de bonden nog een laatste gesprek met Peper.

VRAAGGESPREK2