Rederij hoeft premie niet terug te betalen

Rederij Wagenborg in Delfzijl hoeft een investeringspremie van 6,6 miljoen gulden niet terug te betalen aan het Rijk. Dat heeft de bestuursrechter in Groningen bepaald. De premie werd op grond van de Investeringspremieregeling uitgekeerd aan twee dochterbedrijven van de rederij, Sea Link Alpha en Sea Link Bravo. Die konden daarop aanspraak maken voor de bouw van twee nieuwe schepen voor de handelsvaart op Scandinavië.

De minister van Verkeer en Waterstaat vorderde de subsidie terug, omdat er niet voldaan zou zijn aan verschillende voorwaarden. Zo zijn de schepen, die op een werf in voormalig Joegoslavië werden gebouwd, niet binnen drie jaar na ondertekening van de bouwopdracht in de handelsvaart genomen. Volgens Wagenborg was er sprake van overmacht, wegens de oorlog op de Balkan.

Bestuursrechter mr.G Laman verwierp formeel dat argument, maar stelde dat het ministerie die omstandigheden wel had moeten laten meewegen. Wagenborg is met 120 schepen in de kleine handelsvaart een van de grootste rederijen van Nederland. (ANP)