Ongewenste buren in Groningen

De gemeente Groningen is ongelukkig met plannen van buurgemeente Zuidlaren voor de bouw van een asielzoekerscentrum tegenover een nieuw aan te leggen villawijk op Gronings gebied.

De kans bestaat dat bewoners van de chique woonwijk in aanbouw `Buitengoed Piccardthof' in Groningen-Zuid asielzoekers als overburen krijgen. Is dat zo erg? Beslist niet, vindt fractievoorzitter K. Dekker van Groen Links in de Groninger gemeenteraad. Uitspraken van burgemeester Wallage van Groningen zijn haar daarom volkomen in het verkeerde keelgat geschoten.

Wallage vindt het ,,niet verstandig'' tegenover een woonwijk in aanbouw een onderkomen voor asielzoekers te bouwen. ,,Als kopers de keuze hebben uit meerdere locaties, zullen ze minder snel de voorkeur geven aan een locatie waar ze vijf jaar lang mensen voor hun deur hebben.''

De burgemeester onderstreept dat de gemeente Groningen bij uitgifte van bouwkavels niet het risico kan lopen dat er ,,haperingen in de verkoop'' ontstaan. ,,Wij moeten de wijk aan de man brengen. Ons zakelijk belang is het enige wat telt. Bij sommige mensen roept het woord `asielzoekerscentrum' emoties op. Als het asielzoekerscentrum er staat en de kavels onverkoopbaar blijken, krijgen we over een half jaar commentaar waarom we dat hebben toegestaan.''

Dekker bestrijdt dat: ,,Mensen hebben onterechte angsten en vooroordelen over asielzoekers. Die moet je als politiek juist ontkrachten en niet bevestigen.'' Ze vindt dat Wallage ten onrechte de suggestie wekt dat een asielzoekerscentrum ,,een smet'' op een nieuwe woonwijk werpt. ,,Je kunt de nabijheid van een azc ook als een uitdaging verkopen en er positief mee omgaan.''

Dekker vroeg gisteren samen met een aantal fractievoorzitters een onderhoud aan met de PvdA-burgemeester over diens uitspraken. Wallage wil meer asielzoekers opvangen, maar dan in kleinschalige centra, in leegstaande gebouwen in de stad, waar voorzieningen zijn. Overigens steunen de overige partijen, op de SP na, Wallage. PvdA-fractievoorzitter A. Timmerman: ,,Asielzoekers moeten gewoon een goede plek hebben en dat is in de bewoonde wereld en niet ergens in een weiland, zoals bij Eelderwolde. Dat gaat tegen het beleid van de gemeente in.''

Gisteren ging de uitgifte van bouwkavels in Piccardthof van start. De gemeente Groningen wil met de bouw van duurdere koopwoningen het vertrek van `stadjers' naar de omringende dorpen tegengaan. Aan de in totaal 1.250 woningen in de chique Piccardthof aan de Ter Borchlaan, hangen prijskaartjes van tussen de drieëneenhalf en zes ton.

Aan de overkant van de Ter Borchlaan is de grond eigendom van de Drentse gemeente Zuidlaren. Deze gemeente heeft daar, in het uiterste puntje van Drenthe op twaalf kilometer afstand van Zuidlaren, een tijdelijk asielzoekerscentrum gepland. Tot woede van het Groninger stadsbestuur, dat zegt niet van de plannen op de hoogte te zijn gebracht. Volgens burgemeester H.W. Pannekoek van Zuidlaren heeft hij zijn collega Wallage wel degelijk ingelicht. Maar Wallage meent dat Groningen voor een voldongen feit werd geplaatst zonder overleg.

Zuidlaren heeft twee locaties voor het asielzoekerscentrum op het oog: in Zuidlaren zelf en bij Eelderwolde, pal aan de Groningse grens. ,,Voor Eelderwolde is gekozen omdat daar al wegen en rioleringen worden aangelegd voor de nieuw te bouwen wijken'', licht Pannekoek toe. Omdat daar pas over vijf jaar woningen worden gebouwd, zouden er in die tussentijd asielzoekers gehuisvest kunnen worden, meent hij. De vrees dat de kavels mogelijk onverkoopbaar blijken gezien de aanwezigheid van een azc, noemt hij, gezien de tijdelijkheid ervan, ongegrond. ,,Deze locatie is perfect. Daar zullen ze niet mee blijven zitten.''

Overigens steunen alle Groninger fracties het college van B en W in zijn grieven richting Zuidlaren. Timmerman: ,,Op bestuurlijk niveau is het overleg gewoon slecht geweest.'' Wallage voelt veel voor provinciale coördinatie bij het vestigen van asielzoekerscentra, waarvoor afgelopen weekeinde ook PvdA-Kamerlid B. Middel pleitte. Nu is de vestiging van een azc nog een zaak tussen gemeenten en het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA). ,,'s Ochtends praat het COA met ons en 's middags met Zuidlaren, terwijl dat ook invloed heeft op ons grondgebied'', aldus een woordvoerder van Wallage.

    • Karin de Mik