Nederland en Spanje op één lijn over EU

In Nederland en Spanje bestaat op een groot aantal punten overeenstemming over de manier waarop de Europese uitgaven moeten worden geherstructureerd. Zo moet er een einde komen aan de speciale kortingsregeling die voor Groot-Brittannië wordt toegepast. Maar ook landen als Italië en Frankrijk zullen meer in verhouding met hun bestaande welvaart moeten bijdragen aan het oplossen van de financieringsproblemen van de Europese Unie.

Die conclusie trekt de Nederlandse minister Zalm (Financiën) uit gesprekken, die hij gisteren had tijdens een werkoverleg in Madrid met zijn Spaanse collega Rodrigo Rato. De bewindslieden bespraken de Agenda 2000, waarin het gemeenschapsbeleid voor de volgende eeuw wordt beschreven en de financieringsproblemen van de EU. Na afloop onderstreepte Zalm dat er geen sprake van is dat de netto-betalers aan de EU-fondsen ± zoals Nederland ± lijnrecht tegenover ontvangers ± als Spanje ± staan. Zelfs het instand houden van de cohesiefondsen voor Spanje, dat strikt genomen geen recht meer heeft op deze gelden, is volgens Zalm bespreekbaar. Hij onderstreepte dat beide landen een oplossing zoeken in het totaalpakket aan EU-financiering, zoals het vaststellen van de zogenaamde netto-begrenzer voor landen die excessief veel bijdragen en de cofinanciering van landbouwuitgaven. Ook zou het bruto binnenlands produkt meer als grondslag voor de bijdragen gehanteerd moeten worden.

De speciale kortingsregeling voor het VK moet snel worden afgeschaft, menen zowel Nederland als Spanje. ,,Er kan geen uitzondering zijn, omdat er ooit een mevrouw was die met haar handtasje op de tafel sloeg,'' aldus Zalm over de toenmalige premier Thatcher. Ook moet de verdeling van de structuurfondsen worden herzien. ,,Landen als Italië, Frankrijk en Engeland, met een vergelijkbare welvaart als Nederland, krijgen aanzienlijk meer uit de structuurfondsen. Dat is onrechtvaardig,'' stelt Zalm. Spanje en Nederland staan zij aan zij in de opvatting dat de relatieve welvaart als grondslag voor de toewijzing van deze fondsen moet dienen.

    • Steven Adolf