Midden- en kleinbedrijf somberder

Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf worden onzeker over de economische ontwikkelingen. Hun somberheid groeit over afzetmarkten en de ontwikkeling van eigen omzet en orderportefeuille.

Dat blijkt uit vandaag gepresenteerd onderzoek van MKB-Nederland, de werkgeversorganisatie van het midden- en kleinbedrijf.

Door bijgestelde groeiverwachtingen stellen kleinere ondernemingen investeringsplannen uit, constateert MKB-Nederland. Voor kleinere op export gerichte ondernemingen is de groei er een beetje uit. De werkgeversorganisatie wijt dit deels aan fellere concurrentie uit opkomende markten in Oost-Europa en Zuidoost-Azië. Anderzijds zou de komst van de euro juist moeten leiden tot meer kansen voor exporterende MKB'ers die met Europese landen zaken doen.

Ondanks de negatieve trend is de stemming onder ondernemers volgens MKB-Nederland nog altijd goed. Voor haar leden ziet de organisatie voorshands geen reden om werkelijk ongerust te zijn over de economische prestaties van het midden- en kleinbedrijf in 1999. Het aantal ondernemers dat met verlies verwacht te draaien neemt af. Zodra de ondernemers wat meer vertrouwen krijgen in de economie, verwacht MKB-Nederland, zullen ze ambitieuze investeringsplannen alsnog uitvoeren. Niet in de laatste plaats omdat steeds meer kleine en middelgrote ondernemers denken dat de rente zal blijven dalen.

De ondernemers verwachten dat er dit jaar 100.000 arbeidsplaatsen in het midden- en kleinbedrijf bijkomen. Voor afgelopen jaar was de verwachting een groei met 125.000 banen. Daarvan zijn er 110.500 gerealiseerd.

De dynamiek op de arbeidsmarkt voor het midden- en kleinbedrijf blijft onverminderd groot. Nu hebben 51.500 kleine en middelgrote bedrijven 98.000 openstaande vacatures. Dat ligt nog iets hoger dan een jaar geleden, toen 60.000 MKB-bedrijven 94.000 vacatures hadden. Deze getallen liggen fors boven de personeelsbehoefte die MKB-Nederland in de jaren daarvoor heeft gemeten.

Het is MKB-Nederland opgevallen dat bedrijven die direct afhankelijk zijn van consumentenbestedingen, zoals de autosector en de detailhandel, het de afgelopen jaren relatief slecht doen. Daardoor groeit de werkgelegenheid in deze branches minder dan in andere sectoren.