Kosovo

In een artikel over Kosovo (NRC Handelsblad, 23 januari), wordt gesuggereerd dat Nederlandse soldaten wederom deel uitmaken van een internationale militaire eenheid (de evacuatiemacht), die niet op haar taak is berekend. En dat opnieuw onder Franse leiding. Een combinatie die in Bosnië desastreus is gebleken.

Er zijn toentertijd onder andere twee belangrijke oorzaken geweest voor het `Dutchbat'-debacle in Srebrenica. Ten eerste was `Dutchbat' absoluut niet tegen haar taak opgewassen en ten tweede stond `Dutchbat' onder Frans bevel.

Zij die het voor het zeggen hadden wilden toen in Bosnië van de kwetsbare `veilige havens' af. Het probleem was natuurlijk hoe dit voor elkaar te krijgen zonder de Europese grootmachten te blameren.

Het zal daarom geen toeval zijn dat juist Srebrenica door de Bosnische Serviërs werd ingenomen en niet een `veilige haven' die door Fransen of Britten werd beschermd.

Gelet op het bovenstaande zou de Haagse politiek zich dan ook wat meer moeten afvragen, door wie, waar en waarom destijds besloten was Srebrenica op te geven en daar vervolgens lering uit trekken.