Jonge Kenianen leveren `slag om het Karurawoud'

Na drie dagen van hevige rellen is gisteren de Universiteit van Nairobi gesloten. De studenten hadden veldslagen geleverd met de Keniaanse politie en veiligheidstroepen, waarbij tientallen agenten en studenten gewond raakten. De studenten protesteerden ertegen dat onder geheimzinnige omstandigheden grote delen van een regenwoud bij de hoofdstad aan regeringsgetrouwe politici zijn gegeven.

`De slag om het Karurawoud', zo ging maanden geleden de controverse heten. Oorspronkelijke regenwouden vallen volgens de Keniaanse wet onder de bescherming van de regering. Toen vorig jaar in grote stukken van het Karurawoud bij Nairobi aannemers begonnen huizen te bouwen, kwamen oppositiepartijen en milieu-activisten in verzet. Nader onderzoek wees uit dat de eigenaren van de grond in Karura fictieve bedrijven waren. Volgens oppositiepartijen zijn de werkelijke eigenaren medewerkers van president Moi die voor hun aanhankelijkheid werden beloond met grond.

De milieu-activiste Wangari Maathai begon eind vorig jaar demonstraties te leiden naar Karura, wat leidde tot gewelddadige botsingen met knokploegen van de aannemers en met de politie. Volgens milieu-activisten fungeert Karura als `de long van Nairobi' en staan de pogingen het woud te behouden symbool voor de algehele strijd om bedreigde bossen in Kenia te beschermen tegen vernietiging door onscrupuleuze zakenlui en politici. De ironie wil dat Karura ligt naast het hoofdkantoor van UNEP, de milieu-organisatie van de Verenigde Naties.

Vorige week mengden de studenten zich in `de veldslag voor Karura'. Honderden studenten kaapten zaterdag auto's en bussen en begaven zich naar het bos. Onderweg beroofden ze omstanders van geld en kleren. De politie trad evenzeer op zonder onderscheid des persoons en sloeg hard in op zowel studenten als omstanders. De rellen verplaatsten zich zondag en maandag naar het stadscentrum. De studenten bekogelden automobilisten met stenen en wanneer ze er in slaagden een agent in een hoek te drijven, werd deze genadeloos in elkaar geslagen. De veiligheidstroepen schoten aanvankelijk met rubberkogels, maar gingen later scherpe munitie gebruiken. Nairobi's centrum veranderde in een slagveld en kantoorpersoneel en andere arbeiders ontvluchtten hun werk.

De reactie van de autoriteiten was voorspelbaar: de universiteit werd gesloten en alle studenten moesten vanochtend om zes uur de campus hebben verlaten.

`De slag om Karura' lijkt echter nog niet voorbij. Milieu-activiste Wangari Maathai heeft gezworen door te gaan met haar acties en ze kan daarbij vermoedelijk rekenen op veel sympathie bij de bevolking.

`Karura' is in Kenia het symbool geworden voor een groeiend milieubewustzijn. En ook voor het toenemende verzet tegen een politiek patronagesysteem waarbij land wordt geschonken aan leden van het politieke establishment. Door de bevolkingsdruk is er vrijwel geen grond meer te vergeven en staan de laatste oerbossen op het punt te verdwijnen.

    • Koert Lindijer