Invloedrijk

Blijkbaar zijn er nog luiden die Den Uyl niet kunnen vergeten, getuige zijn tweede plaats op de lijst van `invloedrijke politici' van deze eeuw.

Terecht zegt de heer Heldring in zijn desbetreffend artikel van 26 januari, dat de uitverkiezers wellicht gebrek hebben aan geschiedkundige kennis waaraan ik toevoeg dat zij misschien tegen wil en dank als kuikens ± nog steeds ± achter het gedachtegoed van Den Uyl aanhobbelen, de zogeheten Den Uylskuikens.

Eén kabinet-Den Uyl slechts werd den volke gepresenteerd met aan het hoofd daarvan een nogal bezeten man, ofwel een doordrammer tot diep in vele nachten, waarbij de aanwezige ministers ofwel in slaap vielen (Jan Pronk) ofwel een spannend boek zaten te lezen (Hans Gruyters).

Dat Den Uyl na tien zetels winst geen tweede kabinet wist te formeren zegt reeds genoeg omtrent zijn politieke `kwaliteiten', een gegeven dat door de uitverkiezers (bij gebrek aan geschiedkundige kennis?) over het hoofd wordt gezien. Het enige `invloedrijke' bestaat uit het feit dat deze man kennelijk nog niet vergeten is, maar of dat zo positief is? Voor mijzelf heb ik de conclusie al bij Den Uyls leven getrokken. Voor zowel Drees z.g. alsmede voor Lubbers lijkt het mij niet aantrekkelijk om met Den Uyl in één rijtje te worden vermeld.

    • F.M. van der Stap