Interieurarchitectuur

Dat onderscheid gemaakt wordt tussen interieuradviseurs en interieurarchitecten is volkomen terecht (`De prijs van interieurarchitectuur' NRC Handelsblad, 16 januari).

Op grond van de Wet op de architectentitel hebben uitsluitend degenen die zijn ingeschreven in het architectenregister het recht de beroepstitel te voeren waaronder zij staan ingeschreven. En men kan zich alleen laten inschrijven na de erkende opleiding gevolgd te hebben.

Alle leden van de B.N.I. hebben die erkenning, moeten ingeschreven zijn, maar niet alle ingeschreven architecten zijn ook lid van een beroepsvereniging, dus ook niet alle ingeschreven interieurarchitecten zijn lid van de B.N.I.

In het artikel wordt de suggestie gewekt dat men alléén via de B.N.I. aan het adres van een erkende interieurarchitect kan komen. De stichting Bureau architectenregister, S.B.A., geeft een boekje uit waarin alle in het register ingeschreven architecten, stedebouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten en interieurarchitecten vermeld staan.

Iedere potentiële opdrachtgever kan informatie krijgen bij de S.B.A. of een beoogde interieurarchitect ingeschreven is in het register of niet en kan zo dus weten of hij met een interieuradviseur of een interieurarchitect te maken heeft.

    • J. Hoefsloot