Decibellen

In NRC Handelsblad van 20 januari trof ik in een kop de term `Decibellenproducenten' aan.

Een eigenschap die je kunt meten (zoals afstand) wordt in de natuurkunde uitgedrukt in een maatgetal en een eenheid, bijvoorbeeld `5,3 cm'. Hierin is dus 5,3 het maatgetal en de cm de gekozen eenheid. Als het maatgetal groter is, dan 1 blijft de eenheid tòch in het enkelvoud staan. We spreken dus niet van `5,3 centimeters, maar van 5,3 centimeter.

De eenheden `bel' (B) en 'decibel' (dB), — merkwaardigerwijze geschreven met één l — zijn eenheden van geluidsniveau, genoemd naar Alexander Graham Bell (1847-1922), de uitvinder van de telefoon. Bell leverde ook een belangrijke bijdrage tot de ontwikkeling van de grammofoonplaat.

De naam van deze eenheden heeft dus niets te maken met een (koe)bel of een (elektrische) bel, waarvan het meervoud inderdaad `bellen' is. Zo is het geluidsniveau van scheurend papier 40 decibel (dB) en dat van een cirkelzaag 110 dB. Dat geluidsniveau van de cirkelzaag is tien miljoen maal zo sterk als van scheurend papier. In de desbetreffende krantenkop had dus kunnen staan: `Decibelsproducenten...' maar `Decibelproducenten' heeft de voorkeur.

    • R.F.H. Koot