Chemie drukt resultaat bij DSM

Chemieconcern DSM heeft vorig jaar een nettowinst geboekt van 935 miljoen gulden, tegen 875 miljoen in '97. In dat jaar had de onderneming echter nog niet het Delftse Gist-brocades overgenomen. De omzet over geheel '98 komt uit op naar schatting ruim 14 miljard gulden. In 1997 was dat ± zonder Gist-brocades ± 12,4 miljard gulden. Dat blijkt uit de voorlopige jaarcijfers die DSM vandaag bekend heeft gemaakt.

De volumestijging over heel '98 heeft vooral te maken met het aantal acquisities dat het bedrijf vorig jaar heeft gedaan. Gist-brocades was daarvan veruit de belangrijkste.

Het bedrijfsresultaat over het vierde kwartaal van vorig jaar is uitgekomen op 200 miljoen gulden, tegen 252 miljoen in dezelfde periode van '97. Die teruggang had te maken met de slechte prijzen op de wereldmarkt voor polyetheen, polypropeen (plastics en afgeleide producten) en caprolactum (grondstof voor onder andere nylon).

Het bedrijfsresultaat over heel '98 is met 1,290 miljard gulden gelijk aan de eerder uitgesproken verwachting en ligt beduidend hoger dan in '97. Toen kwam het bedrijfsresultaat uit op 1,201 miljard gulden. Dat het bedrijfsresultaat zo is gestegen is vooral de danken aan het `cluster' van de zogeheten life science products, de farmaceutische halffabrikaten, waarin DSM zich de laatste jaren heeft versterkt en de penicillines en de speciale voedingsproducten en -ingrediënten die Gist-brocades heeft ingebracht.

Na het derde kwartaal van '98 was al duidelijk dat DSM het moeilijk kreeg met de kunststoffen en de industriële chemie.

In het tweede kwartaal was overigens ook al sprake van een prijsdaling voor polymeren. Vervolgens kwam die prijsval tot stilstand, maar in het vierde kwartaal zijn de prijzen verder omlaaggeduikeld met het fors lagere bedrijfsresultaat over het vierde kwartaal als gevolg.

Dankzij de overname van Gist-brocades bleef het totale bedrijfsresultaat na het derde kwartaal nog nagenoeg gelijk aan dat van het jaar daarvoor. Bovendien ving de fijnchemie toen nog een aantal klappen op. Ook voor vezelgrondstoffen gold vorig jaar vanaf het tweede kwartaal een flinke prijsdaling op de wereldmarkt.

DSM streeft er al een aantal jaren naar om zijn gevoeligheid voor de nukken en grillen van de markt voor de bulkchemie te verminderen. Versterking met life science products vermindert die kwetsbaarheid van het concern dat traditioneel vooral sterk is in bulkchemicaliën en daarin ook nu nog veruit de grootste omzet heeft.

De crises in Zuidoost-Azië en Latijns Amerika zijn vorig jaar ook niet aan DSM voorbijgegaan. Wat de gevolgen zijn van de crisis in Brazilië, waar het bedrijf een aantal vestigingen heeft, kan nog niet worden gezegd.

De klappen die de bulkchemie (polymeren, industriële chemicaliën) te verduren kreeg en krijgt op markten met een neergaande economie worden nu echter voor een goed deel gecompenseerd door betere resultaten bij concernonderdelen die producten maken met hoge toegevoegde waarde.