Borst stelt regels voor test xtc-pillen

Minister Borst (Volksgezondheid) gaat het testen van xtc-pillen aan scherpere regels binden. Ze wil er wel mee doorgaan ook al schaadt het gebruik van pillen de gezondheid. Volgens Borst is het testen van de pillen de enige manier om goed op de hoogte te kunnen blijven van de ontwikkelingen op deze pillenmarkt.

Dit blijkt uit de brief die de minister gisteren naar de Tweede Kamer heeft gezonden. Borst geeft daarin aan dat zij er over getwijfeld heeft of er nog wel doorgegaan moest worden met het testen van xtc-pillen bij houseparty's. Het onderzoek naar de schadelijkheid van xtc, waarover zij eind vorig jaar de Kamer rapporteerde, zou eigenlijk aanleiding moeten zijn elk signaal dat het gebruik 'veilig' zou zijn achterwege te laten.

Borst heeft echter besloten om toch door te gaan. De schade voor de gezondheid zou volgens haar wel eens groter kunnen zijn als het testen achterwege zou blijven. Dan zouden waarschijnlijk nog gemakkelijker dan tot nu toe ongemerkt vervuilde xtc-pillen op de markt kunnen komen.

Minister Borst wil wel dat de gebruikers van de test veel nadrukkelijk dan tot nu toe wordt gewezen op de gevaren van xtc. Daarmee kan volgens Borst worden voorkomen dat van het 'testen een verkeerd signaal naar de gebruiker uitgaat'.

Maar er mogen van Borst in de toekomst niet meer testen worden gedaan dan strikt nodig is om op de hoogte te kunnen blijven van de ontwikkelingen op de markt. Deze beperking is ook nodig om te voorkomen dat met het testen strafrechtelijke grenzen worden overschreden. Anders zouden de bestaande drugsmonitoren in gevaar kunnen komen, aldus Borst.

Ze heeft het Trimbos-instituut, dat verantwoordelijk is voor het volgen van de drugsmarkt, opdracht gegeven de regels aan te scherpen en die bovendien ook aan regionale centra op te leggen. Volgens Borst moeten degenen die betrokken zijn bij het opstellen van de drugsmonitor scherper letten op het misbruik van de testen door de leveranciers van pillen.