Boeing zal vragen over Bijlmerramp schriftelijk afdoen

De parlementaire enquêtecommissie Bijlmerramp kan een uitgebreide schriftelijke rapportage van de Amerikaanse vliegtuigfabrikant Boeing tegemoet zien. Volgens een woordvoerder van Boeing is er ,,veel studie'' nodig om vijf vragen over de technische staat van het in 1992 verongelukte El Al-vrachtvliegtuig te beantwoorden.

Ook vandaag voert de commissie weer overleg met de Israelische luchtvaartmaatschappij over de wijze waarop enkele van haar (ex-)medewerkers en stafleden zullen worden gehoord.

Onlangs heeft de directie van vliegtuigfabrikant Boeing in Seattle de commissie in antwoord op een vorige week verzonden uitnodiging meegedeeld dat ze geen medewerkers naar Nederland zal sturen om in het openbaar te worden gehoord. Daarbij deed de vliegtuigafbrikant het vóórkomen alsof de commissie slechts vijf vragen had te stellen. Enquêtevoorzitter Th.Meijer vindt dat een onjuiste voorstelling van zaken. De technische vragen zijn weken geleden al als onderdeel van het voorbereidend onderzoek via de Amerikaanse ambassade aan Boeing gestuurd. Ze hebben betrekking op de constructie van het gehele vliegtuig, maar ook op de gebruikte materialen, aldus een woordvoerder.

Op basis van het officiële rapport van de Raad voor de Luchtvaart en de daarin opgenomen aanbevelingen heeft de vliegtuigbouwer jaren geleden reeds een ingrijpende wijziging van de ophangconstructie voor de motoren uitgewerkt. Openbare verhoren voegen volgens Boeing niets nieuws toe.

De onduidelijkheid over het horen van El Al-medewerkers of ex-stafleden van deze maatschappij, heeft er intussen toe geleid dat het zeer onzeker is geworden of zij, wanneer in de loop van de middag of morgen wel overeenstemming wordt bereikt, ook daadwerkelijk worden opgeroepen voor een openbaar verhoor.

,,Indien alsnog een reactie van El Al bij de commissie binnenkomt, zal zij zich nader beraden of een eventueel openbaar verhoor logistiek kan worden ingepast'', zegt de commissie in een verklaring.

Vrijdag aanstaande hadden de vijf Kamerleden die de parlementaire enquête uitvoeren de toenmalige vice-president Amir en/of voormalig hoofdingenieur Finkelstein van El Al onder ede willen horen. Tevens tracht men het eens te worden over het laten getuigen van één of meer medewerkers van El Al op Schiphol. De Israelische luchtvaartmaatschappij heeft opnieuw meegedeeld van goede wil te zijn en haar medewerking te zullen verlenen aan het onderzoek van de Nederlandse autoriteiten ,, zoals we dat ook in het verleden hebben gedaan''.