Bijlmerramp

Een van de kernvragen inzake de Bijlmerramp betreft het antwoord op de vraag waarom de Cockpit Voice Recorder (CVR) van het verongelukte vliegtuig nooit is gevonden. Ik denk dat eerst de vraag moet worden gesteld of de CVR wel aan boord van het vliegtuig was.

Rond de El Al-jumbo bestaat veel onduidelijkheid, en wel op punten waarop normaliter geen onduidelijkheid zou kunnen mogen bestaan. El Al heeft op Schiphol sinds jaar en dag een speciale positie. Dat heeft te maken met het militaire belang van de staat Israel. De onduidelijkheid rond een deel van de lading houdt daarmee direct verband. Met een beroep op het staatsbelang wordt, tot nu toe, in elk geval een deel van de vragen door Israelische zijde niet beantwoord. Vooral de El Al-vrachtvluchten op de route Verenigde Staten van Amerika — Amsterdam — Tel Aviv moeten als militaire vluchten in plaats van commerciële vluchten worden gezien; al zal van tijd tot tijd een deel van de lading van commerciële betekenis zijn.Militaire vliegtuigen beschikken niet over een CVR. Dat geldt ook voor de El Al-jumbo.

    • E.C. Douma