Waar ging het mis met de politie-CAO? De notulen

Het conflict over de politie-CAO spitst zich toe op de vraag wat precies is afgesproken op 16 januari. Zijn er alleen bedragen genoemd, of is werkgever Binnenlandse Zaken erop gewezen dat de politielonen tot 6 procent zullen stijgen, waar het ministerie uitging van 2,6 procent.

Het was na ruim zeventien uur vergaderen, toen de onderhandelaars van de politie-CAO tegen het eind van de ochtend van 16 januari in een apart kamertje gingen zitten. Top-ambtenaar J. Vrolijk zit er samen met J. Stekelenburg, de burgemeester van Tilburg en politiekorpschef M. Beuving als werkgeversonderhandelaars. De werknemers worden vertegenwoordigd door H. van Duijn.

Voordat de onderhandelingen officieel verder gaan, stellen de vier mannen vast waarover ze het eens zijn. Het draait om de bedragen die horen bij de hoogste schaalnummers (periodieken) van schalen 7, 8 en 9. Van Duijn stelt na het informele `zweetkamertjes-beraad' vast dat de werkgever voor die schalen een gunstig loonbod doet.

De volgende stap is om het informele overleg, formeel en op band vast te leggen bij de officiële onderhandelingen. Als ze van het `zweetkamertje' naar de vergaderzaal lopen, vraagt hij aan Vrolijk: ,,Jan, als wij nu deze kamer uitgaan, kom je dan nooit meer terug op de cijfers en getallen die we hier hebben besproken?'' Vrolijk antwoordde daar volgens Van Duijn op: ,,Ik hoef er niet op terug te komen, want ik heb gebeld.'' Dan heropent voorzitter Vrolijk voor de laatste maal de onderhandelingen. Deze onderhandelingen werden vastgelegd op band. Hierbij de uitwerking van deze geluidsband door de politiebonden. Tussen vierkante haken staan redactionele toevoegingen.

Voorzitter Vrolijk: Ik heropen de vergadering. De onderscheidene reacties van u, en ook de wijze waarop u het hebt geformuleerd is aanleiding geweest tot nader beraad en achterbanoverleg. En dat heeft geleid tot een aangepast voorstel met betrekking tot de herstructuring van de schalen 7, 8 en 9. De wijze zoals gevraagd, zonder daarbij andere schalen te wijzigen. Volledigheidshalve lijkt het mij verstandig dat de heer Stekelenburg alle schalen opnoemt.

Stekelenburg: Ja, even. [schaal] 3 is 4.091 maximum. Dus de extra periodiek voor alle duidelijkheid. [In alle salarisschalen is een extra periodiek toegevoegd.] 4 is 4.302. 5 is 4.503. 6 is 4.689. 7, 8 en 9 hebben jullie gekregen. Is dat nodig om dat nog te formuleren? Eindschaal 7 is 5.210. [Dit bedrag betekent een loonsverhoging van 4,45 procent.] De eindschaal van 8 is 5.928 [een loonstijging van 6,24 procent]. En de eindschaal van 9 is 6.305 [2,99 procent]. Daar zitten afgeleide schalen onder. Klopt hè. [Hierna noemt Stekelenburg de hoogste bedragen van de schalen 10 tot en met 18.]

Van Duijn: Nog even voor de record, de schalen 7, 8 en 9.

Stekelenburg: Ja, zal ik het even helemaal definitief doorgeven? [Stekelenburg noemt alle bedragen die horen bij de periodieken 4 tot en met 12 van schaal 7, periodiek 6 tot en met 13 van schaal 8 en de 12e periodiek van schaal 9. Alle bedragen betekenen een loonstijging die hoger is dan 2,66 procent.]

Voorzitter: Heeft iemand daar een reactie op? Is dit helder?

[...]Misschien is dit een mooie gelegenheid om een compleet eindbod voor de loonparagrafen op tafel te leggen. Het gaat dan om verlenging van alle schalen met een `Peperperiodiek'. Waarin correctie met name voor de schalen 7, 8 en 9. Maar ook de andere zoals u al hebt gehoord. [Hierna vat Vrolijk de overige afspraken samen.] Ik wil graag een formele reactie.

Holtackers [voorzitter vakbond voor midden en hoger personeel MHP]: Ik had een vraag. Ik constateer dat de ACP zegt maar de vraag heeft gesteld dat ze echt in de buurt van 3 procent moeten komen voor die 3 loonschalen waar het moeilijk zit [de schalen 7, 8 en 9]. Daar kwamen ze niet. Dan kijk ik naar het eindresultaat, dan komt u op 3 schalen 4 procent en 6 procent op nog schaal die volumeschalen [schalen waarin veel werknemers vallen] zijn, terwijl de rest op 2,5 zit. Waarom is dat zo bovenuit die eis van 3 procent gekomen?

Stekelenburg: Omdat het cumulatief uitwerkt. We hebben het allemaal met 2,66 procent verhoogd. Op het moment dat je daarbij schaalperiodiek 4 of 5 — ik weet het niet precies, ik zou het even moeten bekijken — het iedere keer 2,66 verhoogt en mensen die in die periodiek zitten, krijgen dat er dus bij, dan is het logisch dat ze aan het eind van in ieder geval [schaal] 8, waar overigens al eerder correcties hebben plaatsgevonden, de totale uitkomst nadrukkelijker hoger komt te liggen.

    • Egbert Kalse
    • Robert Giebels