VS wijzen op gevaar voor protectie

De Amerikaanse regering ziet het gevaar van protectionisme opdoemen nu het Amerikaanse handelstekort snel toeneemt. Door het handelstekort dreigt een scheve verhouding met Japan en Europa, die groeiende handelsoverschotten hebben. De VS vergroot daarom de druk op Europa en Japan om hun handelsoverschotten te verminderen. Hoewel de Amerikaanse regering niet van plan is om de dollarkoers te gebruiken als instrument van de handelspolitiek.

Deze waarschuwing gaf de Amerikaanse minister van financiën Robert Rubin afgelopen zaterdag op het World Economic Forum in Davos. Als gevolg van de groeiende kloof tussen de handelsbalansen van de VS enerzijds en Japan en Europa anderzijds krijgen handelsfricties voor het eerst sinds de jaren tachtig weer een prominente politieke betekenis.

Volgens Rubin kan het internationale stelsel niet eindeloos een situatie verdragen waarbij het Amerikaanse handelstekort alsmaar toeneemt omdat de Amerikaanse economie nu eenmaal harder groeit en opener is dan die van Europa en Japan. Hierin moet groter evenwicht komen.

Het Amerikaanse handelstekort voor dit jaar geraamd op 300 miljard dollar wordt veroorzaakt door de uitbundige economische groei, de lage besparingen en het hoge consumentenvertrouwen. Daarbij wordt het verschil tussen de bestedingen en de binnenlandse productie gedekt door importen. Een sterke dollar heeft een negatief effect op de handelsbalans omdat Amerikaanse producten duurder worden en importgoederen goedkoper.

Maar een groeiend handelstekort leidt op den duur tot druk op een munt omdat de tekorten zo groot zijn dat ze niet langer gefinancierd kunnen worden. Rubin: ,,Je kunt een handelstekort zolang volhouden als je vertrouwen van de kapitaalmarkten geniet.

Rubin zei dat er een ,,haast universele neiging'' bestaat om de voordelen van exporten te bejubelen omdat dit banen zou opleveren, en de voordelen van importen ten onrechte te ontkennen. Dit leidt tot de roep om protectionistische maatregelen in het Amerikaanse Congres. Rubin zei dat de andere industrielanden een open handelspolitiek moeten nastreven.

    • Roel Janssen