V-raad vormt commissies inzake Irak

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft zaterdag besloten drie commissies op te richten die alle aspecten van Iraks relaties met de VN onderzoeken, en mogelijk ook toekomstig beleid adviseren.

Irak heeft het besluit van de Veiligheidsraad al afgewezen.

Het was de eerste handeling van de Raad ten aanzien van Irak sinds Bagdad half december, na de Amerikaans-Britse luchtaanvallen, meedeelde de VN-wapencommissie UNSCOM nooit meer toe te laten. Sindsdien was de Raad verlamd door grote verdeeldheid over de verdere rol voor UNSCOM — waarvan Frankrijk en Rusland de afschaffing bepleiten en waaraan de Verenigde Staten en Groot-Brittannië juist vasthouden.

De drie commissies moeten respectievelijk de stand van zaken van Iraks ontwapening, de humanitaire situatie in het land en het lot van nog vermiste Koeweiti's onderzoeken. UNSCOM speelt een rol in de betreffende commissie, maar niet zo prominent als zij de afgelopen acht jaar gewend was. Er zal een beroep worden gedaan op de expertise van UNSCOM, maar op dezelfde titel als het Internationaal Atoomenergie Agentschap of ,,elk ander bevoegd orgaan''.

De leden van de Veiligheidsraad feliciteerden zichzelf met hun nieuwe eenheid, ook al zijn de fundamentele meningsverschillen ten aanzien van Irak niet opgelost. ,,Het is slechts een eerste stap, maar het is de moeilijkste stap'', meende de Braziliaanse VN-ambassadeur, Celso Amorim, die de Raad voorzat. ,,We zijn in staat geweest de eenheid van de Raad te herstellen, en te beginnen serieus te werken aan de Iraakse kwestie.'' De Britse ambassadeur, Jeremy Greenstock, zei dat ,,de Raad terug is in zaken''.

Het Iraakse leiderschap liet gisteren weten dat de vorming van de drie commissies niets anders betekent dan weer maanden vertraging terwijl de internationale sancties van kracht blijven. Volgens het officiële persbureau INA moet de Veiligheidsraad in plaats daarvan de Amerikaans-Britse luchtaanvallen van december veroordelen en de handelssancties opheffen.

Amerikaanse en Britse gevechtsvliegtuigen hebben het afgelopen weekeinde opnieuw aanvallen uitgevoerd op de Iraakse luchtverdediging en op communicatiefaciliteiten. Dergelijke aanvallen hebben bijna dagelijks plaats sinds Irak na de Amerikaans-Britse acties van december besloot zich voortaan te weer te stellen tegen de geallieerde patrouillevluchten boven het zuiden en noorden van het land. (AFP, Reuters, AP)