NAVO: tweehonderd vliegtuigen paraat

De interpretatie over het overdragen van de `sleutel' voor luchtaanvallen aan de secretaris-generaal liep zaterdag enigszins uiteen. Volgens een hoge functionaris van de NAVO betekent het dat een land dat nu nog aarzelt ,,min of meer zijn vetorecht heeft opgegeven''. Een ander zei daarentegen dat Solana enkel kan besluiten tot luchtaanvallen als alle zestien lidstaten het daarmee eens zijn. ,,Dit is geen eenvoudige zaak als het even posten van een brief. Als de secretaris-generaal besluit tot luchtaanvallen, zal hij dat doen op basis van consensus.''

De luchtaanvallen zouden in eerste instantie gericht zijn op het uitschakelen van het Joegoslavische luchtafweersysteem. De NAVO staat ook klaar om, voorafgaand aan luchtaanvallen, de ongeveer duizend OVSE-waarnemers in Kosovo te evacueren. In Macedonië is daartoe een interventiemacht gelegerd van zo'n 1600 man. Nog eens ongeveer achtduizend soldaten staan op hun thuisbases klaar, voor het geval alle waarnemers tegelijk geëvacueerd moeten worden.

De NAVO versnelt tevens de planning voor een troepenmacht die in Kosovo gestationeerd kan worden om de vrede te handhaven, mocht er binnen enkele weken een akkoord worden bereikt. Secretaris-generaal Solana zei gisteren in een interview dat het zenden van troepen ,,uiteindelijk'' nodig zal zijn. Vorig jaar zijn al gedetailleerde plannen opgesteld voor een troepenmacht voor Kosovo. Volgens een functionaris zouden daarvoor zo'n 30.000 tot 40.000 man nodig zijn. Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië hebben toegezegd troepen te willen leveren. De Verenigde Staten zijn, anders dan vorig jaar, niet afwijzend.

Op het NAVO-hoofdkwartier is lang vergaderd over de tekst waarin Solana de machtiging kreeg voor luchtaanvallen. De reden van dit moeizame onderhandelen lag volgens bronnen binnen de alliantie grotendeels bij Frankrijk, dat de besluitvorming van de NAVO ondergeschikt wilde maken aan de Contactgroep voor ex-Joegoslavië. De overige lidstaten weigerden dit, omdat Rusland daarmee een vetorecht zou hebben over het NAVO-besluit tot militair ingrijpen. Moskou heeft zich steeds verzet tegen militair optreden tegen Joegoslavië.

Vervolg van pagina