Laatste gesprek met Cohen over witte illegalen

Het bemiddelingscomité voor de witte illegalen die eind vorig jaar in Den Haag in hongerstaking gingen, heeft vanochtend een laatste gesprek gevoerd met staatssecretaris Cohen (Justitie) over de toewijzing van verblijfsvergunning. Cohen zou de ex-hongerstakers vandaag laten weten of zij al dan niet een verblijfsvergunning krijgen.

Het bemiddelingscomité, waarvan FNV-voorzitter De Waal en rabbijn Soetendorp deel uitmaken, had het laatste onderhoud met de bewindsman aangevraagd omdat het vreest dat veel van de witte illegalen geen verblijfsvergunning zullen krijgen. Rabbijn Soetendorp wilde na afloop van het gesprek niets zeggen, het ministerie van Justitie was onbereikbaar.

Justitie zou aan het begin van de middag koeriers zenden naar de 132 ex-hongerstakers. De witte illegalen beëindigden hun hongerstaking in de Haagse Agneskerk in december na achttien dagen, nadat staatssecretaris Cohen had toegezegd persoonlijk hun dossiers te zullen bekijken. Hij had toegezegd niet voor 1 februari een besluit te zullen nemen. De bewindsman kan, op basis van zijn zogenoemde discretionaire bevoegdheid, besluiten mensen in een ,,schrijnende situatie'' toch een verblijfsvergunning te geven. Justitie wilde vanochtend niet ingaan op de vraag hoeveel illegalen alsnog zo'n vergunning hebben gekregen. Cohen zou in de loop van de middag een persconferentie geven. De illegalen hadden eerder tevergeefs een beroep gedaan op de witte-illegalenregeling. Deze schrijft voor dat illegalen die zes jaar achtereen gedurende minimaal tweehonderd dagen `wit' hebben gewerkt (en dus premies en belastingen hebben afgedragen), voor een verblijfsvergunning in aanmerking komen. De 132 hongerstakers vielen allen volgens eigen zeggen net buiten de regeling. Een van hen zou acht dagen te kort komen.

Mr. G.E.M. Later, advocaat van circa veertien `witte illegalen', vindt het ,,niet handig'' dat Cohen de mensen individueel op de hoogte stelt. ,,Dat kan voor problemen zorgen. Het is belangrijk dat alles in de hand wordt gehouden. Het gaat om zeer ingrijpende beslissingen'', aldus Later. Volgens haar zouden 114 ex-hongerstakers ,,zeker een vergunning moeten krijgen''. Later: ,,We zullen alle rechtsmiddelen aanwenden om tegen eventuele negatieve besluiten in beroep te gaan.''