Bonden: geen arbiter voor rel politie-CAO

De politiebonden gaan niet akkoord met het instellen van een arbitragecommissie om het conflict over de politie-CAO op te lossen. Volgens de bonden zijn de notulen van de onderhandelingen, die deze krant vandaag afdrukt, ,,helder en niet voor meerdere uitleg vatbaar''. Uit die notulen blijkt dat de bonden er op hebben gewezen dat de lonen met 4 tot 6 procent zouden stijgen.

Minister Peper (Binnenlandse Zaken) heeft zich steeds op het standpunt gesteld dat het nooit de bedoeling is geweest om de politielonen met meer dan 2,66 procent te laten stijgen. Hij heeft, gesteund door minister-president Kok, de bonden voor aanstaande woensdag uitgenodigd nog één keer ,,formeel overleg'' te hebben over het conflict. ,,Als dat tot niets leidt, dan willen we het graag voorleggen aan de advies- en arbitragecommissie'', aldus een woordvoerder.

Minister De Vries van Sociale Zaken pleit voor toetsing door de Commissie-Albeda, een commissie die de afgelopen 13 jaar heeft geadviseerd en gearbitreerd bij arbeidsgeschillen. De commissie, tegenwoordig onder voorzitterschap van prof. J. de Ruiter, kan pas arbitreren als beide partijen het eens zijn over de aard van het conflict. ,,Dat is bij het politieconflict niet erg waarschijnlijk'', aldus een woordvoerder van de commissie. Wel kan de commissie op verzoek van een van de partijen advies uitbrengen over het conflict. Indien de commissie voor arbitrage wordt ingeschakeld, dienen beide partijen zich aan de uitspraak te houden.

Zowel De Vries als Peper meent dat de onderhandelingen op 15 en 16 januari niet op de goede manier zijn gevoerd. De onderhandelaars hebben volgens hen te lange sessies gehouden. De loonbedragen waar nu verschil van mening over bestaat werden na achttien uur vastgesteld.

Werkgeversonderhandelaar J. Stekelenburg is met de bonden van mening dat een onafhankelijke arbitrage niet nodig is. ,,Het is duidelijk wat er is gebeurd. Alles is afgesproken zoals het nu op papier staat. Als je dan later pas concludeert dat dat buiten je mandaat valt is dat jammer, maar geen reden om het akkoord niet te ondertekenen'', zegt Stekelenburg.

Ook het Korpsbeheerdersberaad heeft bij monde van voorzitter Deetman, de burgemeester van Den Haag, aangedrongen op een snel onderzoek door externe deskundigen. ,,Als er een akkoord is, moet minister Peper over de brug komen. Iedereen weet waar hij zich aan verbindt tijdens dit soort onderhandelingen'', aldus Deetman zaterdag voor Radio 1. Deetman pleitte voor een beoordeling van de letterlijke tekst van de CAO-onderhandelingen, omdat alleen die uitsluitsel kan geven.

Aanstaande vrijdag zal de politie voor het eerst het werk neerleggen. ,,Nog niet massaal, we willen het niet in één keer laten exploderen....Peper krijgt zo nog een laatste kans. Pakt hij het dan niet, dan gaat het er volgende week echt hard aan toe'', aldus NPB-voorzitter H. van Duijn.

NOTULEN3