Boeing getuigt niet in enquête

De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing in Seattle heeft de parlementaire enquêtecommissie die de Bijlmerramp onderzoekt, meegedeeld dat men geen aanleiding ziet voor een verhoor onder ede.

De commissie had twee vertegenwoordigers van Boeing opgeroepen om vrijdag te komen getuigen.

Vanmiddag om 12 uur liep het tijdstip af waarop de commissie uiterlijk duidelijkheid wilde. Dat gold ook voor de twee Israëlische ex-medewerkers van luchtvaartmaatschappij El Al.

De buitenlandse getuigen zouden meer duidelijkheid moeten verschaffen over onder meer de technische staat van het rampvliegtuig dat op 4 oktober 1992 neerstortte in de Bijlmer.

Voorzitter Th. Meijer van de enquêtecommissie zei vanmiddag dat de Israelische getuigen niet hebben gereageerd op de uitnodiging van de commissie. ,,Wij nemen dat voor kennisgeving aan'', aldus Meijer die verder niet op de zaak wilde ingaan.

De commissie heeft van de Israelische ambassade in Den Haag de verzekering gekregen dat de uitnodigingen wel bij de betrokkenen zijn aangekomen.

Onbekend is nog wat de gevolgen zullen zijn voor het verloop van de parlementaire enquête. De verwachting is dat later deze maand meer Israeliërs zullen worden opgeroepen voor een verhoor onder ede. Het gaat daarbij met name over de lading van de verongelukte Boeing en over de bijbehorende vrachtdocumenten.

Staatsburgers die niet de Nederlandse nationaliteit bezitten, hoeven geen gehoor te geven aan een oproep van de enquêtecommissie.

De Israelische luchtvaartmaatschappij El Al heeft de commissie wel uitgenodigd om in Israel met getuigen te praten. Daar is de commissie nog niet op ingegaan.

De parlementaire enquêtecommissie is nog in gesprek met individuele personen en met de directie van El Al in Nederland over getuigen die deze week zullen worden gehoord.