Amsterdam

De binnenstad van Amsterdam is aangewezen als beschermd stadsgezicht. Dat hebben de ministeries van VROM en OCW besloten. Deze status verplicht Amsterdam bestemmingsplannen op te stellen die voldoende beschermend zijn. Niet alleen de monumenten zijn meer beschermd maar ook het totaalbeeld van gebouwen, straten, pleinen, grachten en bruggen.