600 Boeren verkopen varkensrechten

Bij het Bureau Heffingen in Assen hebben zich 600 varkensboeren gemeld die hun varkensrechten aan de overheid willen verkopen. Zij krijgen een prijs voor hun rechten die gelijk is aan de prijs die op de vrije markt betaald wordt. Minister Apotheker van Landbouw maakte dit zaterdag bekend voor de Tros-radio. De opkoopregeling van varkensrechten is bedoeld om de herstructurering van de varkenshouderij te stimuleren. Hoe meer varkensrechten aan de overheid verkocht worden, hoe kleiner de generieke, verplichte korting op de varkensstapel van individuele boeren kan blijven. (ANP)