Natuurgebied

Volgens het Centrum voor Landbouw en Milieu heeft Nederland in vergelijking met andere Westerse landen veel natuurgebied (NRC Handelsblad, 23 december): 10,5 procent als je zestig procent van onze grote wateren als de Waddenzee en de Oosterschelde meerekent en 6,9 procent als je dat niet doet. Nederland zou daarmee internationaal derde staan na de Verenigde Staten en Denemarken. Conclusie: Nederland doet het goed; de beschuldigingen van het Wereld Natuur Fonds dat Nederland internationaal ver onder de maat blijft zijn niet terecht.

De cijfers zeggen echter weinig als je — naar dezelfde maatstaven gemeten — ziet tot welke lage scores landen komen waarvan iedere toerist weet dat die veel meer natuur hebben dan Nederland: Zwitserland (6,3), Zweden (6,2), Noorwegen (4,9), IJsland (2,7), Duitsland (1,0), Ierland (0,8) en België (0,5). Verschil met Nederland is dat wij bij al onze natuurterreinen een bordje `beschermd natuurgebied' gezet hebben en zij dat (nog) niet nodig vonden omdat natuur daar nog niet zo schaars is als in ons land. De suggestie dat (op de VS en Denemarken na) geen Westers land zo rijk is aan natuur als Nederland is dus onzin.