MILIEUBEWUST

Natuurrampen hebben de mensheid dit jaar bijna 170 miljard gulden gekost. Dat is zestig procent meer dan in alle jaren tachtig bij elkaar. Die explosieve toename van de rampspoed wordt gedeeltelijk veroorzaakt door een combinatie van klimaatverandering en ontbossing. Daarvoor draagt de mens in belangrijke mate verantwoordelijkheid.

Dat beweren niet de doemdenkers en milieufanaten. Dat concludeert de degelijke Duitse herverzekeraar Munchener Ruck. Laat u niet in slaap sussen door de zandstrooiers en mistzaaiers van de gevestigde orde die beweren dat er geen milieuprobleem bestaat. Laat u niet intimideren door de aanbidders van techniek die overbevolking, het broeikaseffect de aantasting van de ozonlaag, de oprakende voorraden aan grondstoffen de eutrofiering van bodem en water alleen maar als uitdaging zien. De onheilspellende prognoses van de Club van Rome zijn alleen maar niet bewaarheid, omdat de waarschuwingen ter harte zijn genomen. Vervuiling kent zijn grenzen. De aarde is niet onuitputtelijk.

Wilt u over twintig jaar nog vogels horen zingen? Wilt u dat een kind straks zonder trendy gasmasker nog buitenspelen kan? Of maakt het u niets uit dat de mensheid de tweeentwintigste eeuw niet meer haalt?

Als u de aarde voor verdere vervuiling en roofbouw wilt behoeden, is het flessen naar de glasbak brengen en de kraan niet laten stromen tijdens het tandenpoetsen niet langer voldoende. Spartaanse soberheid. Zelfbeperking. Radicale zorg voor het milieu. Alleen die drie-eenheid kan voorkomen dat de wereld in een armaggedon ondergaat.

VRAGEN

1. Wordt in uw huishouden altijd gewassen met een volle trommel en bij zo laag mogelijke temperatuur?

2. Weigert u per vliegtuig op reis te gaan omdat u de uitbreiding van Schiphol daarmee rechtvaardigen zou?

3. Bestaat ten minste de helft van uw garderobe uit tweedehandse kleding?

4. Bent u bereid om de doodskist van uw naasten per fietskar te laten vervoeren en neemt u dan zelf plaats op de volgfiets?

5. Doet u consequent het licht uit als u een ruimte verlaat waar verder niemand is?

6. Gebruikt u de biobak ook als maden en vliegjes uw huis binnendringen en de stank onverdragelijk wordt?

7. Trekt u liever een tweede trui aan voordat u de verwarming een graadje hoger zet?