Schelden op agent altijd vervolgd

DEN HAAG, 29 DEC. Het politiekorps Haaglanden heeft met het openbaar ministerie afspraken gemaakt om geweld tegen agenten hard aan te pakken. In een zogeheten geweldsprotocol is vastgelegd dat de politie “consequent en direct' zal optreden bij belediging, bedreiging, duwen of slaan van agenten. Er wordt altijd proces-verbaal opgemaakt en het OM heeft zich verplicht te vervolgen. Eventuele schade aan agenten of materieel zal verhaald worden op de dader.

Volgens Th. van der Plas, chef van het politiebureau Hoefkade in de Haagse Schilderswijk, worden agenten van zijn bureau dagelijks beledigd en hebben zij om de dag te maken met verzet bij arrestaties. “De tijd dat wij over dit soort zaken onze schouders ophaalden is voorbij', zegt hij. Het protocol, dat vanuit het bureau Hoefkade is ontwikkeld, zou volgens Van der Plas geschikt zijn voor landelijke invoering. De helft van politiekorpsen heeft afspraken gemaakt met het OM.

Het Nederlands Politie Instituut (NPI) houdt het voor mogelijk dat tijdens de vergadering van de korpsbeheerders in januari een voorstel tot landelijke invoering op tafel zal komen. “Het verschilt nu heel sterk van korps tot korps hoe afspraken zijn vastgelegd', aldus een NPI-woordvoerder.

In het protocol van de politie Haaglanden staat beschreven welke delicten niet langer getolereerd worden, op welke grond vervolgd kan worden en hoe hoog de sancties zijn. Een man die een agente een “lekker geil wijf' noemt, kan rekenen op een boete van vijfhonderd gulden. Hetzelfde geldt voor het roepen van “klootzak' naar een diender. Spugen kan oplopen tot duizend gulden.

Ook de bedreiging van agenten zal worden aangepakt. Als iemand roept: “Ik maak je af, als ik je in burger tegenkom ben je dood', leidt dit tot een boete. Wordt met een wapen gedreigd, dan gaat iemand de cel in. Zwaardere delicten, zoals mishandeling van agenten, openlijke geweldpleging of opruiing, werden al vervolgd, maar zijn ook in het protocol opgenomen. Persoonlijke schade aan agenten en schade aan het materieel wordt verhaald met behulp van een incassobureau.

De laatste tijd heeft het lik-op-stuk beleid ook in andere politiekorpsen post gevat.

In Utrecht krijgen agenten “steeds vaker klappen', aldus een woordvoerder. “Dat is een scherp stijgende lijn. Er zijn groepen jongeren die geen correctie meer accepteren.' Hier wordt volgens de woordvoerder inmiddels vaker tegen opgetreden. Over de aanpak van verschillende vergrijpen zijn afspraken met justitie gemaakt. “Wij pikken het niet meer. Het moet duidelijk zijn: als je lelijk doet tegen een agent wordt proces verbaal opgemaakt en je wordt vervolgd.'

Ook in Amsterdam wordt iemand na belediging of bedreiging van een agent niet zomaar vrijgelaten. Sinds een half jaar is er een overeenkomst tussen de politie en het OM. “Als je met je handen aan een agent komt ben je de klos', aldus een woordvoerder. In Rotterdam zijn afspraken met justitie niet op papier gezet. “Maar wij treden hard op bij geweld tegen agenten', aldus een woordvoerder.

De korpsen proberen ook geleden schade te verhalen op de daders. Amsterdam heeft een overeenkomst met gespecialiseerde advocaten, die agenten bijstaan persoonlijk geleden schade te verhalen. Rotterdam helpt de agenten ook zelf een procedure te starten. In het Haagse geweldsprotocol staat dat dit vergoedingen tot vijftienhonderd gulden kan opleveren.