Euronieuws; MKB

De Europese Commissie maakt zich zorgen over het midden- en kleinbedrijf. Over anderhalve week wordt de (girale) euro ingevoerd en nog lang niet alle MKB'ers zijn daarop voorbereid. “De bedrijfsvoering van middelgrote en kleine ondernemingen kan in gevaar komen doordat ze plotseling geconfronteerd worden met de hoge kosten die de overgang naar de euro met zich meebrengt', schrijft de Europese Commissie aan bedrijven die wel voorbereid zijn op de euro, zoals multinationals.

De Europese Commissie ziet voor hen een taak weggelegd om hun vakbroeders in het midden- en kleinbedrijf bij te staan bij de euroklus die hun te wachten staat, te beginnen met hun eigen leveranciers en afnemers. “Het is voor grote bedrijven in hun eigen belang hun kleinere zakenpartners te assisteren bij de overgang naar de euro. Dat kan onnodige belemmeringen in de eigen bedrijfsvoering voorkomen.'

Multinationals die weinig met consumenten en contant geld te maken hebben, zullen vaak al meteen op 1 januari 1999 volledig overstappen op de euro. Dat kan pas als hun zakelijke partners dat ook doen. Afnemers en leveranciers moeten bijvoorbeeld in euro's kunnen betalen en factureren.

Als ze dat niet kunnen, kan een multinational de samenwerking natuurlijk verbreken en andere zakenpartners zoeken, maar een constructievere oplossing zou zijn dat middelgrote en kleine bedrijven hulp krijgen zodat ze wel op tijd klaar zijn voor de euro. Als het aan Brussel ligt is daar een taak weggelegd voor grote bedrijven, omdat die ruimschoots ervaring hebben met voorbereiden op de euro.

Het MKB is volgens de Europese Commissie essentieel voor het slagen van de euro-operatie, zeker als de euro ook als chartaal betaalmiddel ingevoerd wordt.

“Kleine bedrijven zijn vaak de schakel tussen de fabrikant en de consument. Als kleine bedrijven hun klanten geen goede uitleg over de euro verschaffen, kan dat ten koste gaan van de afzet van hun producten. Burgers zouden bijvoorbeeld als gevolg van onzekerheid hun aankopen kunnen uitstellen.'

Het imago van grote bedrijven kan eveneens een deuk oplopen als kleine ondernemers die hun producten verkopen fouten maken bij de invoering van de euro. Als consumenten die fouten gaan associeren met een merk of product, schaadt dat een zorgvuldig opgebouwd imago en daar zit de merkhouder niet op te wachten.

Voor General Motors is dit de voornaamste aanleiding geweest om gehoor te geven aan de oproep van de Europese Commissie om hun afnemers intensief te begeleiden bij de overgang op de euro.

,Euro is voor ons puur een marketingkwestie. Onze 15.000 dealers zijn ons gezicht naar het publiek, van hen zijn we volledig afhankelijk', zegt europrojectmanager David Hopkins. Hij merkt dat veel ondernemers sceptisch zijn. “Onze dealers zitten niet te wachten op gezeur over de euro, die zijn daar helemaal niet mee bezig. Zij willen gewoon auto's verkopen.'

Meestal draaien ze na een paar `euroworkshops' wel bij, zegt Hopkins. “Wij dwingen ze niet om al voor 2002 over te gaan op de euro maar we stimuleren het wel.'

Siemens stelt zich minder soepel op. “Wij eisen van al onze zakelijke klanten dat ze op hetzelfde moment overgaan op de euro. We hebben 1 oktober 1999 gekozen als overgangsdatum' zegt projectleider euro V. Schmidt-Wellenburg. Siemens neemt die overgangsdatum op in al zijn contracten. Bestaande overeenkomsten zullen worden aangepast. “In 1997 hebben we al onze 650.000 zakenpartners hierover aangeschreven.

Tot nu toe hebben we ruim 30.000 contracten herzien.' Siemens heeft wel al zijn partners beloofd hen te helpen om op 1 oktober klaar te zijn voor de euro.

De invoering van de euro brengt hoge kosten met zich mee voor het midden- en kleinbedrijf. Minister Zalm (Financien) erkent dat probleem en trekt in zijn begroting voor de komende drie jaar 180 miljoen gulden uit als tegemoetkoming in de kosten. Dit bedrag moet via belastingvoordelen bij het MKB terechtkomen.

Hoe slecht is het eigenlijk gesteld met de voorbereiding van MKB'ers op de euro? Eerder dit jaar bleek uit een onderzoek van de Rabobank dat in Nederland pas de helft van de MKB'ers had nagedacht over de euro. Reden voor een pessimistische conclusie van de bank. “Macro-economisch gezien is Nederland goed voorbereid op de euro. De mate van voorbereiding binnen het MKB is echter ronduit teleurstellend te noemen.'

De werkgeversorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf, MKB Nederland vindt dat wat overdreven. “Wij zijn niet zo negatief. Volgens het Rabo-onderzoek is 50 procent nog niet met de euro bezig, in mei was dat nog 80 procent. Het gaat dus de goede kant uit', aldus E. Prins (MKB Nederland). Inmiddels is de invoering van de euro alweer dichterbij gekomen. “Ik verwacht dat het percentage nu een stuk lager ligt.'