PvdA-kandidaten voor Leiden en Leeuwarden

DEN HAAG, 22 DEC. De carrousel voor de benoeming van nieuwe burgemeesters draait op volle toeren. Het gemeentebestuur van Leiden heeft zich erover beklaagd bij het kabinet.

Leeuwarden en Leiden krijgen een PvdA-burgemeester. Dat is op dit moment de algemene verwachting in kringen rond het kabinet. Op 8 januari zal het kabinet mr. L.B.M. van Maaren-van Balen, nu burgemeester van Weert, benoemen tot burgemeester van de Friese hoofdstad. D66 verliest hiermee een burgemeesterspost aan de PvdA.

Voor Leiden geldt de PvdA'er drs. J.K.T. Postma, nu secretaris-generaal van het ministerie van Financien, als de belangrijkste kandidaat. Zijn benoeming wordt in de tweede helft van januari verwacht. Het burgemeesterschap van Leiden zou hiermee overgaan van de VVD naar de PvdA.

In de voordracht van de Leidse vertrouwenscommissie staat Postma bovenaan, gevolgd door de VVD'er mr. G.J. de Graaf, nu burgemeester van Vught. Geen van beide kandidaten zou overigens kunnen rekenen op de steun van een meerderheid in de Leidse raad.

Het Leidse college van B en W heeft gisteren een verontwaardigde brief naar het kabinet gestuurd, waarin het zich erover beklaagt dat de benoeming van een nieuwe burgemeester zo lang op zich laat wachten. Het college wijst erop dat de Leidse gemeenteraad al in oktober een voordracht klaar had. “Inmiddels wacht Leiden al vele weken in spanning op 'witte rook' uit de Treveszaal', aldus het college.

De benoeming van een nieuwe burgemeester voor Leiden is onderdeel van een carrousel van benoemingen. Het Leidse college heeft de indruk hiervan het slachtoffer te worden. “Wij willen benadrukken dat het belang van onze stad niet ondergeschikt mag worden gemaakt aan ontwikkelingen elders in het land', zo schrijft het college aan het kabinet.

De Leidse wethouder J. Laurier zegt in toelichting 'teleurgesteld' te zijn in de wijze waarop het kabinet de vacature behandelt.

Laurier: “Het vertrek van onze vorige burgemeester, Goekoop, kwam niet als een verrassing: hij is met pensioen gegaan, wat niemand zal zijn ontgaan. Wij zijn tijdig met zijn opvolging begonnen, we hebben ons keurig gehouden aan alle procedures en termijnen, we hebben de vertrouwelijkheid kunnen garanderen. Kortom, wij vinden dat we ons als gemeentebestuur onberispelijk hebben gedragen. En wat zie je nu gebeuren? Het kabinet laat ons nu al weken wachten en intussen nemen de speculaties alleen maar toe. Dat kan schadelijk zijn voor kandidaten die voortdurend in de publiciteit worden genoemd. Bovendien is het niet bevorderlijk voor de continuiteit van het bestuur: de burgemeester is ook korpsbeheerder, hoofd van de brandweer en dergelijke. De stad vergaat heus niet, maar met een burgemeester draait het in beginsel natuurlijk een stuk soepeler dan zonder. Daar heb je tenslotte een burgemeester voor.'

Het is voor Leiden vooral wachten op de benoeming van een nieuwe burgemeester in Rotterdam. De VVD'er mr. I.W. Opstelten, nu burgemeester van Utrecht geldt als de belangrijkste kandidaat. Binnen het kabinet heeft Opstelten de meeste steun. De Rotterdamse vertrouwenscommissie heeft een voordracht gedaan met twee 'minderheidskandidaten'. Bovenaan staat de PvdA'er dr. R.W. Welschen, nu burgemeester van Eindhoven, gevolgd door de VVD'er Opstelten.

Als gevolg van de verdeelde voordracht uit Rotterdam heeft het kabinet de handen vrij om zelf een keuze te maken tussen Welschen en Opstelten. De PvdA-ministers in het kabinet 'gunnen' met Opstelten de VVD een grote stad, naast Amsterdam (PvdA) en Den Haag (CDA). Bovendien kan de PvdA ruimschoots worden gecompenseerd met vacante burgemeestersposten in middelgrote steden als Leeuwarden en Leiden.

De PvdA zal ook aanspraak kunnen maken op Utrecht, wanneer Opstelten naar Rotterdam doorschuift. Bovendien zijn er vacatures in Apeldoorn (nu een CDA-post), Zeewolde (was PvdA) en Zutphen (was D66).

De burgemeestersposten in Rotterdam, Leeuwarden, Zeewolde en Zuthpen zijn vacant doordat de burgemeesters Peper, Apotheker, Faber en Verstand deze zomer zijn toegetredem tot het kabinet-Kok II. In Leiden is mr. C.H. Goekoop (VVD) op 1 december met pensioen gegaan. Apeldoorn nam eind september afscheid van mr. H.J.E. Bruins Slot (CDA), die is vertrokken naar de Informatiseringsbank (studiefinanciering) in Groningen.