Vaticaan hekelt kabinet om wet homohuwelijk

ROME, 21 DEC. De Osservatore Romano, de krant van het Vaticaan, heeft gisteren in een hoofdartikel onder de kop “Opnieuw een wet tegen de mens' een felle aanval gedaan op de Nederlandse kabinetsplannen om een wettelijk huwelijk tussen homoseksuelen van hetzelfde geslacht mogelijk te maken.

Dergelijke plannen “zijn geen tekenen van een evolutie, maar van regressie', schrijft de Osservatore. De krant ziet homohuwelijken als een teken van “morele wanorde' en keert zich tegen adoptie van kinderen door homoseksuele stellen. “Homoseksuelen zijn van nature niet in staat om de vader- en moederrol te vervullen die een kind nodig heeft om op een gezonde en evenwichtige manier op te groeien.'

Het commentaar past in een document dat de Congregatie voor de Geloofsleer vorig jaar verspreidde. Hierin werd homoseksualiteit “een objectieve stoornis' genoemd. Deze zou, in tegenstelling tot ras of etnische achtergrond, in een aantal gevallen discriminatie rechtvaardigen, net zoals bij geesteszieken.

De Osservatore plaatst de kritiek op de Nederlandse plannen in een bredere aanval op “de weg die is uitgezet door de Noord-Europese landen'. De krant kritiseert daarbij ook recente wetten in Frankrijk en in de Spaanse deelstaat Catalonie die het homoseksuele paren mogelijk maken om te trouwen. Volgens de krant zijn deze wetten het gevolg van een lobby van “elitaire bewegingen en groepen'.

De Vaticaanse krant keert zich tegen de voorstellen om naast “een gezinsmodel waarvan de waarde in duizenden jaren is bevestigd' nieuwe gezinsvormen met dezelfde juridische waarden in het leven te roepen.