Ontspan!

Omarm het natuurlijk proces, het zal ons goed doen, daar zijn Esther Reith en Maarten Haverkamp van overtuigd. Zij zetten flinke delen van Nederland onder water, waarbij twee soorten gebieden droog moeten blijven. “Dat zijn de natuurlijk droge gebieden en de artificieel droge gebieden. Met name de stedelijke gebieden in de lagere delen van Nederland, zoals de Randstad.

Deze steden worden middels een vestingmuur of wal beschermd tegen het water. De steden worden onderling verbonden door hooggelegen infrastructuur. Langs deze infrastructuur kunnen nieuwe vormen van verstedelijking ontstaan, zoals wonen en werken op het water en op nieuwe terpen. De lage gebieden geven ruimte aan natuurontwikkeling, extensieve landbouw en recreatie.' Sommige juryleden menen dat dit over driehonderd jaar werkelijkheid is. Een echte oplossing is deze inzending niet, wel een stimulans voor de discussie over de strategische keuzes die we in de niet eens zo verre toekomst zullen moeten maken over welke gebieden absoluut droog moeten blijven.