Omkopen mag ook niet in buitenland

DEN HAAG, 19 DEC. Een Nederlander die een buitenlandse ambtenaar omkoopt kan in de toekomst in Nederland worden bestraft. Het kabinet heeft gisteren ingestemd met een wetsvoorstel van deze strekking.

Ook wil het kabinet de bewijslast voor corruptie verlichten. Nu is een ambtenaar schuldig aan corruptie als het openbaar ministerie kan aantonen dat hij giften aannam in de wetenschap dat deze waren bedoeld om hem een ambtshandeling te laten verrichten. In de toekomst is een ambtenaar al strafbaar als hij kon vermoeden dat de giften waren bedoeld om hem om te kopen.

Het wordt ook strafbaar als een ambtenaar wordt betaald om een handeling te verrichten die niet strijdig is met zijn ambtsplicht, maar waarmee de betaler wel wordt bevooroordeeld. Bijvoorbeeld het betalen van geld om de behandeling van een aanvraag voor een vergunning te versnellen. In zo'n geval kan een ambtenaar twee jaar gevangenisstraf krijgen. Dat is nu nog drie maanden.

Voor fraude met subsidies van de Europese Unie voert het ministerie van Justitie een aparte strafbaarstelling in, met een maximumstraf van drie jaar. Het wetsvoorstel, dat voor advies naar de Raad van State zal worden gezonden is het gevolg van vier internationale verdragen om fraude en corruptie te bestrijden.

Overigens is het bestraffen van misdrijven, gepleegd door Nederlanders in den vreemde met buitenlanders, niet nieuw. Eind vorig jaar veroordeelde het gerechtshof in Den Haag een 25-jarige man tot een gevangenisstraf van 24 maanden voor het plegen van ontucht op de Filippijnen met twee meisjes van negen en veertien jaar oud. De rechtbank had hem eerder veroordeeld tot drie jaar cel, maar de man was hier tegen in beroep gegaan.