Millenniumprobleem

De waterschappen lopen achter bij de aanpak van het millenniumprobleem. Minister Van Boxtel, verantwoordelijk voor de oplossing van de dreigende computercrisis rond de eeuwwisseling, riep gisteren de besturen van waterschappen op de eeuwwisseling bovenaan de agenda te zetten. Maar weinig waterschappen hebben nagedacht over de inrichting van noodplannen.