CNN en MTV terug op kabel Amsterdam

AMSTERDAM, 19 DEC. Kabelexploitant A2000 en de Amsterdamse wethouder Jikkie van der Giessen (Media) zijn overeengekomen het contract tussen de gemeente en A2000 open te breken om een oplossing te vinden voor het verschraalde kabelaanbod in Amsterdam.

De overeenkomst voorziet in een basispakket met minder zenders, de overige zenders komen in pluspakketten achter een digitale decoder. Aangezien de invoering van een digitale decoder pas op termijn plaatsvindt, zal in de tussenfase een filter geplaatst worden waardoor de zenders CNN, MTV en Discovery terugkeren op de Amsterdamse kabel. Definitieve afspraken moeten voor 1 februari worden gemaakt.

Wethouder Van der Giessen was ongelukkig met het huidige contract tussen de gemeente en A2000. Omdat CNN, MTV, Eurosport en Discovery van de kabel verdwenen, sprak de mediawethouder van een “ongewenste uitholling van het basispakket.' Afgelopen zomer barstte de discussie over het openbreken van het contract los, maar er bleek in de gemeenteraad geen meerderheid voor te zijn. “Die is er nu wel', aldus Van der Giessen.

De wethouder heeft de overeenkomst voorgelegd aan de raadscommissie en het college van B&W, die ermee hebben ingestemd. Wel zal Van der Giessen in januari nog aan het college duidelijk moeten maken hoe de huidige overeenkomst precies ingevuld gaat worden. Er is vooralsnog niet overeengekomen hoeveel en welke zenders in het smallere basispakket komen. Ook de prijs van het basispakket en de pluspakketten is niet afgesproken. Het is bovendien onduidelijk wie de kosten voor de digitale decoder zal dragen. Als inwoners van Amsterdam de decoder zelf moeten betalen, zou dit op bezwaar van verschillende fracties in de gemeenteraad kunnen stuiten. Tot slot moet worden bepaald of kijkers de pluspakketten per zender kunnen samenstellen, of dat A2000 standaardpluspakketten gaat aanbieden. A2000 wil het laatste, Van der Giessen het eerste.

Een rapport van B. Eenhoorn, dat tien dagen geleden aan de gemeente werd aangeboden, adviseerde een basispakket van 15 zenders voor vijftien gulden per maand. Een pluspakket van vijf tot acht zenders zou ongeveer vijf gulden per maand gaan kosten.