Joodse tegoeden

Opnieuw wordt pijnlijk duidelijk dat de Nederlandse overheid sommige van haar onderdanen decennialang bewust tekort heeft gedaan. Het wordt wel degelijk tijd dat zij daarvoor wordt beboet. Te eisen valt ook dat zij die in het voormalig Nederlands-Indie en in naam van de koningin familie, huis en haard zijn kwijtgeraakt eens en voor altijd hun rechtvaardige claims ingewilligd zien.

De Nederlandse overheid dient ook daarom te 'boeten' voor de uitermate slechte regeling die zij heeft getroffen met Japan en Indonesie. Schandelijk is het dat onder het mom van verjaring, de overheid er tussenuit knijpt als een dief in de nacht.

De schrijnend koele manier waarop ontheemden door de overheid bij terugkeer werden behandeld en van het kastje naar de muur werden gestuurd verschilde niet veel van het optreden van de Duitse bezettingsmacht.