Haags drama

In NRC Handelsblad van 2 december worden enkele uitspraken van minister Peper (Binnenlandse Zaken) aangehaald over de gang van zaken rond de besluitvorming over de grenscorrecties ten behoeve van Den Haag. Zo spreekt de bewindsman over 'het drama Den Haag', hebben de opstelling en de acties van de bestuurders van de randgemeenten hem 'zeer droevig' gestemd', hebben 'de bestuurders hier veel leed veroorzaakt' en acht hij hun gedrag 'weinig aanbevelenswaardig'.

Wat vindt de minister dan wel van het regenteske geblunder van de provinciebestuurders die alleen naar Den Haag willen luisteren en niet naar de randgemeenten? Dat is pas echt een drama, dat leed heeft veroorzaakt en het aanzien van de politiek heeft geschaad. De minister zet nu kennelijk ook al de randgemeenten in het verdomhoekje. Alsof het hun schuld is dat de Stadsprovincie Haaglanden van de regeringstafel is geveegd en vervolgens het provinciebestuur een puinhoop heeft gemaakt van de uitvoering van de motie-Remkes. De gewraakte randgemeenten zijn met een degelijk alternatief voorstel gekomen, maar daar had men in Den Haag en bij de provincie geen boodschap aan. Dat is dan de dank voor het feit dat bijvoorbeeld een gemeente als Leidschendam sinds de jaren '50 vele duizenden (destijds 25.000) Hagenaars onderdak verschaft en bepaald niet alleen de middeninkomens, maar ook de minima.