Fusie Rabo en Achmea loopt stuk; Vermogensbeheer splijtzwam

AMSTERDAM, 17 DEC. De Rabobank en de verzekeringsgroep Achmea hebben hun besprekingen over fusie afgebroken. Dit heeft de Rabo gisteravond bekendgemaakt. Achmea bevestigde het bericht vanmorgen.

Met de fusie zou een van de grootste financiele conglomeraten van Nederland zijn ontstaan, met een balanstotaal van 486 miljard gulden. De Rabo is Nederlands op twee na grootste bank, Achmea is de moedermaatschappij van onder meer Centraal Beheer, FBTO, Zilveren Kruis Avero en Staal Bankiers. Beide concerns bevestigden vanmorgen dat de fusie met name is stukgelopen op onenigheid over het samenvoegen van activiteiten in vermogensbeheer en pensioenen.

De Rabo had dochter Robeco, dat een vermogen van ruim 200 miljard gulden beheert, volledig willen samenvoegen met Achmea's pensioenfondsbeheerder PVF (50 miljard beheerd vermogen). Volgens de Rabo is Achmea daartoe niet bereid gebleken. Van PVF was al bekend dat zij het beheer in eigen hand wilde houden, nadat fusiegesprekken met Rabo-dochter Robeco vorig jaar misliepen.

Directievoorzitter Herman Wijffels van de Rabobank stelt in een toelichting dat hem tien dagen geleden duidelijk werd dat de fusie zou mislukken. “Wij zijn bijzonder ruim geweest om op basis van gelijkwaardigheid te spreken, terwijl wij vier keer groter zijn. Vervolgens bleek onze partner niet bereid om het vermogensbeheer en de pensioentak bij het geheel onder de brengen.'

Een woordvoerder van Achmea beriep zich vanmorgen op afspraken die in februari bij de fusie met PVF zijn gemaakt. “Wij zijn het resultaat van vele fusies, dus we hechten eraan onze afspraken na te komen.'

Oorspronkelijk was in juni het plan van Rabo en Achmea om in 1999 een gezamenlijke dochteronderneming te vormen, waarin Achmea al haar activiteiten zou onderbrengen, maar Rabo alleen Robeco en verzekeringsdochter Interpolis. Pas na drie jaar zouden ook de Rabobanken, Rabo International en investeringspoot Gilde worden toegevoegd.

Maar juist vorige maand zeiden Rabo en Achmea de fusie, die in juni dit jaar was aangekondigd te willen versnellen en al in 1999 volledig samen te gaan.

Rabo zei vanmorgen ondanks het afketsen van de fusie “onverminderd vast te houden' aan de strategie om bankieren, verzekeren en beleggen in een concern te houden en uit te breiden, eventueel door samenwerking met derden aan te gaan.

Achmea “voorziet in de toekomst een verdere versterking van haar marktpositie in de Benelux en daarbuiten.'