'De performance moet goed zijn'; Investeren in een volle portefeuille

De Tweede Kamer gaat vanavond op reces. De nieuwelingen in het parlement sluiten daarmee hun eerste periode in de Kamer af. Ze hebben het gevecht om een portefeuille, hun maidenspeech en de eerste confrontaties met andere partijen achter de rug. Hoe hebben ze zelf de afgelopen maanden ervaren? En wat gaan ze de komende tijd doen? Drie debutanten vertegenwoordigers van PvdA, VVD en CDA, praten over zichzelf en hun eerste optreden in de Tweede Kamer.

Naam: Joop Wijn

Leeftijd: 29

Vorige baan: Manager ABN Amro

Fractie: CDA

De performance moet goed zijn. Of fractiegenoten hem maar wilden waarschuwen als hij verkeerd achter de interruptiemicrofoon stond. Met zijn lengte (1,93 m) heeft hij nu eenmaal de neiging krom te gaan staan. “Ja, zei een collega, begin dan eens met de microfoon omhoog te zetten.'

Leren doet hij zo iedere dag, opletten trouwens ook. Zoals in die fractievergadering waar hij onverhoeds een gewaagd voorstel, het loslaten van de vaste boekenprijs, deed. “Ik zag binnen vijftien seconden vanuit m'n ooghoek De Hoop Scheffer nee schudden, daarna nog iemand en een paar collega's begonnen achterover te leunen. Ik dacht: 'Dit gaat mis'. Ik heb het ook gewoon gezegd: 'Meneer de voorzitter, ik zie het al: ik ben non-verbaal afgestemd'.'

Zijn ontgroening verliep snel. Met het wegvallen van De Milliano kwam Joop Wijn als derde woordvoerder asielzaken in een maalstroom. In de verkiezingscampagne had de eerste man Maxime Verhagen, hem gevraagd medewoordvoerder te worden. Zelf had hij toen nog gezegd: 'Je weet dat ik uit Amsterdam en uit het CDJA kom'. Wat in het CDA zo veel betekent als: weet dat ik op de linkerflank opereer.

Na het opstappen van De Milliano is hij nog dezelfde avond verontruste leden, onder wie mensen in zijn eigen CDJA, gaan bellen over het controversiele standpunt om Bosniers met een verblijfstatus uit Nederland weg te sturen. “Ik dacht: Ik doe ook gewoon eerlijk het verhaal. We zijn er in de fractie al sinds juli over aan het praten en ik vind dat we een keurig, genuanceerd en weloverwogen standpunt hebben.

Wijn heeft voor een nieuwkomer een forse portefeuille: asielzaken hoger onderwijs, midden- en kleinbedrijf en een deel van het financiele terrein.

“Ik had bij de verdeling van de portefeuilles het advies gekregen hoog in te zetten. Mensen zeiden tegen me: doe net als bij Monopoly, verzamel eerst zoveel mogelijk straten en ga dan pas hotels kopen. Ik heb fors ingezet en tot m'n verbazing ook alles gekregen.'

Hij heeft geen last van bescheidenheid, maar weet dat hij in de fractie zijn plaats nog moet verwerven. “Het is in een Kamerfractie niet anders dan in iedere andere omgeving. Je zult als volwaardig gesprekspartner worden geaccepteerd als je je zaken kent. Daar heb ik hier een jaar voor uitgetrokken.'

In de recesperiode van de Kamer gaat hij enkele dagen in een asielzoekerscentrum zitten. Om met asielzoekers te praten en om te ervaren hoe hun leven in zo'n opvangverblijf verloopt. “Ik wil niet de indruk wekken dat ik als woordvoerder zomaar ergens over praat.'