Belgie krijgt een lagere waardering

BRUSSEL, 17 DEC. Het internationale ratingbureau Fitch IBCA heeft de langetermijnrating van de Belgische staat verlaagd tot het niveau van Italie. Minister van Financien Viseur noemt het besluit van het ratingbureau onterecht.

Fitch IBCA verlaagde de langetermijnrating van AA+ tot AA-, waarmee Belgie op het laagste niveau in de eurozone komt. Volgens het ratingbureau daalt de Belgische kredietwaardigheid omdat de kortlopende overheidsschuld hoog is - volgens het bureau 30 procent van het bruto nationaal product. Ook zou de invoering van de euro het moeilijker maken de staatsschuld te herfinancieren omdat Belgische financiele instellingen, die tot nu toe een voorkeur hadden voor schuldpapieren van hun eigen staat, straks in Duitse of Franse effecten kunnen vluchten.

Volgens minister Viseur heeft het ratingbureau er geen rekening mee gehouden dat Belgie voldoet aan de criteria voor de euro zoals vastgelegd in het Verdrag van Maastricht. Een liquiditeitscrisis is volgens hem onmogelijk omdat de financiele markt in de euro de meest liquide ter wereld wordt en alle staten de kans zal geven hun schuld te herfinancieren.