Verzet tegen fusie accountants

Een aantal accountants heeft bezwaren tegen de voorgenomen fusie van de twee overkoepelende belangenorganisaties Nivra en Novaa. De Nivra is de vereniging van register-accountants, de Novaa van de (minder hoog opgeleide) accountant-administratieconsulenten. De bezorgde Nivra-leden verwijten het Nivra-bestuur autocratisch gedrag en willen de fusie alsnog voorkomen. Ze vrezen onduidelijkheid over de kwalificering registeraccountant. “Immers, de kwaliteit die achter de aanduiding registeraccountant schuil zou gaan, zou nog gedurende enkele decennia sterk uiteen lopen', aldus een persbericht. (Redactie Economie)