FORTUNE

www.fortune.com

Het denken over management kent drie hoofdstromingen. De eerste is die van het Total Quality Management, van origine Amerikaans, maar geadopteerd en uitgewerkt door de Japanners. Het is gebaseerd op het idee dat iedereen, van hoog tot laag, elke dag nagaat op welke punten hij zijn werk kan verbeteren. De tweede, herstructurering - vervanging van oud door nieuw - is een typisch Amerikaanse manier van denken. En de derde hoofdstroming komt uit Europa en houdt in dat intellectueel kapitaal kennis, de basis is van goed management. In een special over Europa beschrijft Fortune hoe het idee van kennismanagement in 1988 in Zweden ontstond, uitgroeide tot een mondiaal verschijnsel, en ook nu nog de meeste furore maakt.

De meeste ondernemingen hebben nu kennismanagers in dienst. Volgens de Britse Cranfield School of Management besteden de Europese ondernemingen 3,3 procent van hun inkomsten aan kennismanagement. Daaronder verstaat de instelling het doen van uitgaven voor technologie en activiteiten waarmee je kennis kunt opsporen, verzamelen, en delen. De komende drie jaar zullen deze uitgaven stijgen tot 5,3 procent van de inkomsten. Dat is meer dan wat de Europese ondernemingen uitgeven aan Research en Development. Kwam een term als intellectueel kapitaal drie jaar geleden nog maar twintig keer voor op het World Wide Web, op dit moment vindt de zoekmachine de term op 11.291 sites.

Het blad noemt een aantal voorbeelden van de manier waarop Europese ondernemingen kennis managen, waaronder Unilever en Royal Dutch/Shell. Het blad gebruikt de situatie bij Shell als illustratie voor de stelling dat Europeanen veel aandacht geven aan overleg en goede relaties onder het motto: eerst praten, dan bouwen. Die benadering heeft er toe geleid dat de Shell-ingenieurs in de polypropylenenindustrie hebben beloofd dat ze 16 miljoen dollar kunnen bezuinigen, mits ze hun dagelijkse ervaringen met elkaar kunnen delen via een elektronisch netwerk dat een miljoen dollar aan investeringen kost.